• KERAMET ILICASI (ORHANGAZİ) ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL OLANAKLARI

KERAMET ILICASI (ORHANGAZİ) ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ ve JEOTERMAL OLANAKLARI

1. ÖZET
       
Çalışma alanımız Bursa İli'nin Orhangazi İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır . Bursa G22-c3, G23-d4, H23-a1, H22-b2 paftalarını kapsayan çalışma sahamız yaklaşık 37 km2 olup, bunun 30 km2'lik kısmı haritalanmıştır.
        AKARTUNA (1963)'e göre sahamızı da kapsayan bölgenin temel serisini Paleozoyik yaşlı şistler oluşturmaktadır.
        Killi, serisitli, kloritli, biyotitli şistlerin üzerine konkordan olarak Paleozoyik yaşlı masif mermerler gelmektedir. Paleozoyik yaşlı şist ve mermerlerin üzerinde diskordan olarak; Kretase yaşlı fliş yer almaktadır. Fliş taban konglomerası ile başlamaktadır. Konglomera üzerine, kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ardalanması gelmektedir. Kretase fliş üzerine diskordan olarak gelen Eosen fliş; konglomera, konglomeratik kumtaşı, kumtaşı, kiltaşı, silttaşı serilerinden oluşmaktadır. Sahada yer alan Eosen yaşlı andezitler, Eosen yaşlı flişle yanal geçişlidir. Bunların üzerinde ise, Pliyosen yaşlı kumtaşı, kiltaşı, kireçtaşı marn serisi yer almaktadır.
        Çalışma sahamızdaki Kuaterner yaşlı alüvyon ve travertenler ise en genç çökelleri temsil etmektedir.
        Sahamızda tektonik hareketler sonucu oluşan fayları bariz şekilde görmek mümkün değildir. Faylar gömülü olup, genellikle NW-SE, W-E ve N-S yönlü faylardır.
        İnceleme sahamızda, jeotermal olanaklar açısından, önemli sayılabilecek gözlemlerde bulunulmuştur. Paleozoyik yaşlı şist ve mermerler hazne kayaç niteliğinde, Kretase ve Eosen fliş ise örtü kayaç özelliğindedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7004
Rapor Adı KERAMET ILICASI (ORHANGAZİ) ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL OLANAKLARI
Konu KERAMET ILICASI (ORHANGAZİ) ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL OLANAKLARI
Yer - Konum BURSA ORHANGAZİ-BURSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1980
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.AYDIN ARAS ZEKİ POLAT

KERAMET ILICASI (ORHANGAZİ) ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07004
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 82,66TL


Etiketler: BURSA, BURSA JEOLOJİ, BURSA JEOTERMAL, KERAMET ILICASI, ORHANGAZİ, 7004