• ORHANELI BÖLGESI MADEN POTANSIYEL ETÜDÜ

ÖZET
      1964 yaz mevsiminde, Orhaneli bölgesinin maden potansiyelini meydana çıkarmak için, bölgenin detay etüdünü yaptık. Etüt edilen bu bölgede, kuzeyden güneye doğru Uludağ, Orhaneli Kuzey ve Orhaneli Güney batolitleri yer almaktadır. Bunlar genel olarak granodiyerit batolitleridir. Orhaneli Kuzey batolitinin batı kısmında, yer yer serpantini eşme gösteren bir ultrabazik masif bulunmaktadır. Orhaneli Kuzey batoliti ile ultrabazik masifin kontaktında, ultrabazik sahreler içersine giren birçok granodiyorit apofizi müşahede ettik; mi müşahedelere dayanarak, granodiyoritlerin, ultrabazik sahrelerden daha genç olduğu sonucuna vardık. Ultrabazik sahreler ve granodiyoritler üzerinde epizonal karakterli mermerler ve fillitler mevcut tur. Ultrabazik sahreler üzerinde yer yer Üst Jura-Alt Kretase Yaşlı kalkerler müşahede ettik. Kanaatımızca ultrabazik sahreler ve granodiyoritler, metamorfik sahrelerden genç, kalkerlerden yaşlıdır.
       Ultrabazik masif dahilinde 77 kromit, 10 amyant ve 17 manyezit yatağı tespit ettik. Kromit yataklarından 45 tanesi NS ve NS'ye yakın bir istikamettedir. Kromit yatakları genel olarak dik eğimli olup şeritli cevher ihtiva ederler. Orhaneli bölgesi kromitlerinin konsantre edilerek değerlendirilmesi isabetli olur.
       Amyant yataklarından 2 tanesi, manyezit yataklarından da 3 tanesi iktisadi bir değer taşırlar. Amyant ile birlikte talk da mevcuttur. Amyant ve manyezit yatakları, ultrabazik masif ile Orhaneli Kuzey batoliti arasındaki kontakt boyunca sıralanmışlardır. Amyant ve manyezitlerin teşekkülünde, granodiyoritlerin önemli bir rolü olduğunu tahmin ediyoruz.
       Metamorfik sahrelerde 4 manganez tezahürüne rastladık; bunlardan ancak bir tanesi iktisadi önem taşımaktadır. Bölgenin güney batısında iktisadi olabilecek linyit yatakları mevcuttur. Çeşitli yerlerde rastladığımız şelit, çinko-kurşun, kalkopirit, demir, pirotin zuhurları iktisadi bakımdan bir değer arz etmezler.

Rapor Özellikleri
Rapor No 3727
Rapor Adı ORHANELI BÖLGESI MADEN POTANSIYEL ETÜDÜ
Konu MADEN
Yer - Konum BURSA ORHANELI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 23.02.1965
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ORHAN ÖZKOÇAK

ORHANELI BÖLGESI MADEN POTANSIYEL ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR03727
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 356,97TL


Etiketler: BURSA, MADEN, ORHANELİ, 3727