• BURSA GEMLİK JEOTERMAL ENERJİ  RAPORU

MTA Genel Müdürlüğü ile Gemlik (Bursa) Belediye Başkanlığı arasında yapılan sözleşme gereği, ücretli etüt kapsamında Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan ‘Bursa-Gemlik Jeotermal Enerji Aramaları Projesi’ kapsamında Gemlik jeotermal sahasında yeni üretim sondajlarına yönelik lokasyonların belirlenmesi amacıyla jeolojik ve jeofizik etütler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında sahanın etüdüne yönelik olarak 14 km2 lik bir alan içerisinde jeolojik ve jeofizik etüt yapılmıştır.
Çalışma alanında Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı birimler bulunmaktadır. Mesozoyik yaşlı İznik Metamorfikleri alttan üste doğru mermer, şist, metavolkanik ve rekristalize kireçtaşlarından oluşmaktadır. İznik Metamorfikleri üzerine Kuzey Anadolu Fayı (KAF)'nın kuzey bölümünde Üst Kretase yaşlı Acıelma kireçtaşları uyumsuz olarak gelir. Güney bölümünde ise kiltaşı, kumtaşı, konglomera, lav ve tüflerden oluşan Eosen yaşlı Kurbandağı Formasyonu gelmektedir. Tüm bu birimlerin üzerinde uyumsuz olarak akarsu çökellerinden oluşan alüvyon yer alır. Sağ yönlü doğrultu atımlı KAF kaplıca kaynağının güneyinden geçmektedir.
Jeofizik etüt (jeoelektrik ) araştırmalarında , Düşey Elektrik Sondaj (DES) ile 20 noktada DES ölçüleri alınmıştır. Yine yedi DES noktası tekrar edilmiştir. Ayrıca toplam uzunluğu iki km'yi geçen , açılım aralığı 25 m olan 80 noktada Doğal Potansiyel (SP) türev profil ölçüleri alınmıştır. Jeofizik verilerin (rezistivite , SP ) birlikte değerlendirilmesi sonucunda , Gemlik kaplıcasını içine alan bir bölgede çok düşük rezistiviteli ve yüksek genlikli SP anomalileri belirlenmiştir.
Gemlik suni ipek su deposu ve Odunluk mevkiinde alınan SP verilerinde çok yüksek genlikte anomaliler elde edilmiştir. Sahanın detay jeoloji ve jeofizik etütlerinin yapılması ile sahanın jeotermal potansiyeli ortaya konulabilecektir.
Gemlik kaplıcasında yapılan jeolojik ve jeofizik etütlerin birlikte değerlendirilmesi ile kaplıca yanında 300± 50 m, Karsak tahliye kanalı içinde 125 ± 25 m olmak üzere iki adet mekanik sondajın yapılması önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10849
Rapor Adı BURSA GEMLİK JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU
Konu JEOFİZİK ETÜT
Yer - Konum BURSA GEMLİK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi Haziran 2006
Yazarlar Binali YÜCEL (1) Recai KARLI (2) Sedat ÖZTÜRK (

BURSA GEMLİK JEOTERMAL ENERJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10849
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 138,00TL


Etiketler: BURSA GEMLİK JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI PROJESİ JEOLOJİ VE JEOFİZİK ETÜT RAPORU