• KIRŞEHİR,ÇİÇEKDAĞI-BULAMAÇLI KAPLICASININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ

1. ÖZET
        Çiçekdağı, Bulamaçlı sıcak su kaynaklarının hidrojeoloji incelemesinde, bunların köken, beslenme ve fiziko-kimyasal niteliklerini aydınlatabilmek ve debisini çoğaltmaya yönelik sondaj çalışmalarında doğru yorumlar yapabilmek için, yaklaşık 50 km2'lik bir alanın 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası yapılmıştır. 
        Çalışma alanı N'inde, Yerköy dolayında 760 m olan en düşük rakım, S'de Kara Tepede 1091 m.ye, SE'da Kübuk Tepede 1077 m'ye ulaşır. 8 yıllık sıcaklık ortalaması 12,1 °C, yağış 308,4 mm'dir.
        Harita alanında Paleosen yaşlı granit üzerine Alt Eosen yaşlı riyolitler gelmektedir. Bunların üzerine diskordan olarak Orta Eosen çakıltaşı gelir. Çoğu granit ve riyolit olan çakıllar, kırmızı killi ve siltli bir çimento ile tutturulmuştur. Çakıllı üzerine ayırtman fosil içeren kumlu kireçtaşı ve marn gelir. Kireçtaşı ve marn havza ortalarında yanal geçişlidir. Üste doğru yeşilimsi marn devam eder. Bunlar özellikle alanın SW'sında Pliyosen yaşlı bazaltlarla kesilmişlerdir.
        Sıcak su yaklaşık E-W yönlü bir fay boyunca çıkar. Kaplıca suyunun  sıcaklığı 44,5°C, Toplam debisi 1.45 lt/sn'dir. İçme küründe  kullanılan 29,5°C sıcaklıktaki suyun debisi ise günde 3.36 m3'tür. Bu iki suyun kökeni eşitlidir. Meteorik vadoz sular derinlere  süzülenler, jeotermik gradyanla ısınmışlardır. Ayrıca bunlar, iç kökenli kimi gaz ve iyonların etkisiyle kendine özgü niteliği kazanmış olduklarından karış ılı kökenli sulardır. Sıcak su derinde, granit ve riyolitin yarık ve çatlaklar içinde depolanarak bir akifer tabaka oluşturur. Sıcak  su, bu akifere kadar ulaşan fay boyunca yükselerek yeryüzüne ulaşır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7090
Rapor Adı KIRŞEHİR,ÇİÇEKDAĞI-BULAMAÇLI KAPLICASININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ
Konu BULAMAÇLI KAPLICASI
Yer - Konum KIRŞEHİR KIRŞEHİR,ÇİÇEKDAĞI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1979
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BAKİ CANİK

KIRŞEHİR,ÇİÇEKDAĞI-BULAMAÇLI KAPLICASININ HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07090
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 108,63TL


Etiketler: BULAMAÇLI KAPLICASI, ÇİÇEKDAĞI, HİDROJEOLOJİ, KIRŞEHİR, 7090