• ORDU-FATSA-ZAVİKÖY YÖRESİNİN 1/10.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ RAPORU

ÖZET:
        Karadeniz sıradağlarının yapısına önemli oranda katgıda bulunan volkanizma, tek safhalı olmayıp muhtelif püskürük tiplerinin yükselişleri bakımından belirli bir sıra takip etmişlerdir. Önce spilit,andezit volkanizması meydana gelmiştir. Sonra dasit-riyolit volkanizması ile bunların tüflerini (sübsekan volkanizma), son olarakta olivinli bazalt, lösit, tefrit gibi bazaltik püskürmeler (son volkanizma) izlenmiştir (HAMAMCIOĞLU ve SAWA,1970)
        İnceleme alanında an altta Üst Kretase yaşlı bazaltlar yer almaktadır. Faylara bağlı olarak dere vadilerinde mostra vermektedirler. Bazaltların üzerine andezitik aglomeralar gelmektedir. Çoruk dere vadisinde andezitik aglomeralarda killeşme ve piritleşme geniş yer kaplamaktadır. Silisleşme, limolitleşme, karbonatlaşma, kloritleşme ve killeşme gibi ayrışma ürünleride yaygındır. Andezitik aglomeralar içinde yer yer tabakalı andezitik tüflere rastlanmaktadır.
        Çalışma alanının en genç formasyonunu Üst Kretase-Alt Eosen yaşlı flişler oluşturmaktadır, Flişler, kumtaşı-marn-kireçtaşı-çakıltaşı-aglomera ardalanmasından oluşur. Flişlerin en alt seviyesinde 15-20 m. kalınlıkta kırmızı renkli killi kireçtaşları görülür. Güneye doğru gidildikçe fliş formasyonu kalınlaşmaktadır. Kuvaterner yaşlı alüvyonlara çalışma alanının kuzey kesiminde dere vadilerinde rastlanmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6786
Rapor Adı ORDU-FATSA-ZAVİKÖY YÖRESİNİN 1/10.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ RAPORU
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum FATSA-ZAVİKÖY ORDU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1974
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İ. KAHRAMAN İLHAN IĞDIR

ORDU-FATSA-ZAVİKÖY YÖRESİNİN 1/10.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06786
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 265,27TL


Etiketler: AGLOMERA, AĞSAL, BAKIR, BARİT, BAZALT, FLİŞ, G39, HİDROTERMAL, JEOLOJİ, 6786