• ŞAPHANE (ESKİKÖY)-ÇİĞDEMLİK (OĞUZLAR-ÇORUM) RUHSATI (AR: 201300657) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU-II (2012) CİLTLİ

Türkiye’nin Kuzey Orta kesimi Geç Kretase-Erken Tersiyer sırasında Neotetis
Okyanus kollarının kapanması nedeniyle birkaç farklı kıtasal parçadan oluşmuştur
(Şengör ve Yılmaz, 1981). Neotetis Okyanus kollarının farklı zamanda kapanması
nedeniyle, kıtasal bloklar farklı tektonik, magmatik ve sedimanter gelişim
göstermişlerdir. Bölge ofiyolit yerleşimleri ve magmatik (intrüzif-volkanik) aktiviteler
geçirerek karmaşık bir yapı kazanmıştır. Bu kompleks deformasyon yapıları,
çarpışma zonu (sutur zonları) boyunca oluşan kalıntı havzaların sedimanter
istiflerinde kısmen korunmuştur.
Çalışma alanı böyle kompleks deformasyon yapıların izlendiği farklı kıtasal
blokların birleştiği bir bölge olan Orta-İç Karadeniz bölgesinde Çorum ilinin Oğuzlar
ve İskilip ilçeleri arasında, Çorum’un kuş uçumu 35 km kuzeybatısında yer alır.
İnceleme alanı ve civarında Triyas yaşlı Devecidağ karışığı ve Geç Kretase yaşlı
Artova ofiyolitli karmaşığı ile bunların her ikisini birden örten/kesen Eosen-
Kuvaterner yaş aralığında oluşmuş çökel ve magmatik kayaçlar gözlenir.
Devecidağ karışığına ait kayaçlar, ofiyolitik kayaçlar üzerinde tektonik olarak
bulunur. Bu temel üzerinde yer alan örtü birimleri ise Eosen yaşlı Alacahöyük
formasyonu ve Bayat formasyonu (Bayat volkanitleri) ile başlayıp, Miyosen yaşlı
Kızılırmak formasyonu, Dodurga formasyonu ve Bozkır formasyonuyla devam
edip, tüm birimleri uyumsuz olarak örten Kuvaterner yaşlı alüvyon ile son bulur.
Ruhsat sahasında Bayat formasyonu lav/piroklastik (Bayat volkanitleri)-sedimanter
(Çatkara üyesi) özellikte olup, bazalt-bazaltik trakiandezit, bazaltik andezit,
trakiandezit, trakiandezit-trakit ve dasit bileşimindeki lav-piroklastik kayaçlar
tarafından temsil edilir (Kuşcu, 2011). Ruhsat sahasında izlenen granitporfir ve
diyoritporfir (Dededağ granitoyidi olarak tanımlanmıştır) türü kayaçlar Bayat
volkanitlerini keser.
Şaphane (Eskiköy) ve Çiğdemlik köyleri (Oğuzlar/Çorum) civarında kuzeydoğugüneybatı
uzanımlı olarak sıklıkla izlenen ve ruhsat sahasındaki cevherli zonları
oluşturan beyaz-açık gri-gri renkli, ince taneli, masif, yer yer ise breşik olan kuvars
damar/damarcıkları cm-≤4 m kalınlığındadır. Hem birbirlerini hem de yan kayacı
ağsal olarak kesen ve yer yer geniş silisli zonlar oluşturan mm-cm kalınlığındaki
damarcıklar ile altere alanlar da cevherleşme yönünden önemlidir. Kuvars
ii
damar/damarcıkları, Miyosen yaşlı Kızılırmak ve Bozkır formasyonları hariç, Bayat
volkanitleri ve diyoritporfir birimlerini keser.
Ruhsat sahasında, cevherleşme ve alterasyon açısından önemli alanlar Çiğdemlik
sektörü, Akbayırın Dere sektörü, Şaphane sektörü, Çatal Tepe sektörü, Tırıgın
Tepe sektörü, Kavakdağı-1 sektörü, Kavakdağı-2 sektörü, Mağara Tepe sektörü,
Akkuş Tepe sektörü, Karaçam Tepe sektörü ve Erenler sektörüdür.
Arazi-mikroskobik gözlemler ile birlikte jeokimya analizleri ve XRD sonuçları
birlikte değerlendirildiğinde (cevherleşme şekli-alterasyon türü-mineral
parajenezine göre), Şaphane-Çiğdemlik cevherleşmesi, epitermal koşulları
yansıtan “damar tip kıymetli metal (Au) mineralizasyonu” olarak tanımlanmıştır
(Kuşcu, 2011).
Çiğdemlik sektörü, Akbayırın Dere sektörü, Şaphane sektörü, Mağara Tepe
sektörü ve Akkuş Tepe sektöründeki kuvars damarı ve altere alanların düşey
yöndeki devamlılığını kontrol etmek amacıyla, 2012 yılında 38 lokasyon 47 kuyuda
toplam 7173 m karotlu sondaj yapılmıştır
Çiğdemlik sektöründe 7 lokasyon 8 kuyuda (EKS-20, 20A, 21, 21A, 23, 26, 28,
28A) karotlu sondaj gerçekleştirilmiş olup, 6 kuyuda <40-3200 ppb arasında Au
değeri tespit edilmiştir.
Akbayırın Dere sektöründe 2 kuyuda (EKS-39 ve EKS-41) karotlu sondaj
yapılmıştır. EKS-39 Kuyusunda <40-570 ppb arasında Au saptanmıştır.
2011 Yılında 18 lokasyon 23 kuyunun yapıldığı Şaphane sektöründe, 2012 yılında
22 lokasyon 30 kuyuda (EKS-2A, 2B, 2C, 6B, 8B, 9A, 15A, 15B, 15C, 18A, 18B,
18C, 18D, 30, 30A, 30B, 31, 31A, 31B, 31C, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44)
karotlu sondaj gerçekleştirilmiştir. 13 Kuyuda <40-250 pbb arasında Au içeriği elde
edilirken, 17 kuyuda <40-11300ppb arasında Au değeri belirlenmiştir.
Mağara Tepe sektöründe 4 kuyuda (EKS-19, 22, 29 ve 32) karotlu sondaj
yapılmıştır. Sondaj kuyularında Au değeri <40 ppb iken, EKS-22 kuyusunda tek bir
örnekte 550 ppb Au elde edilmiştir.
Akkuş Tepe sektöründe 3 kuyuda (EKS-24, 25 ve 27) karotlu sondaj yapılmıştır.
EKS-25 ve ve EKS-27 kuyularında herhangi bir Au değeri tespit edilmezken, EKS-
24 Kuyusunda <40-100 ppb arasında Au içeriği saptanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13596
Rapor Adı ŞAPHANE (ESKİKÖY)-ÇİĞDEMLİK (OĞUZLAR-ÇORUM) RUHSATI (AR: 201300657) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU-II (2012)
Konu KIYMETLİ METAL (AU) CEVHERLEŞMESİ
Yer - Konum ÇORUM-OĞUZLAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2017
Yazarlar ERCAN KUŞCU VEYSEL URKAN YILMAZ ÇELİK

ŞAPHANE (ESKİKÖY)-ÇİĞDEMLİK (OĞUZLAR-ÇORUM) RUHSATI (AR: 201300657) MADEN JEOLOJİSİ RAPORU-II (2012) CİLTLİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13596
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 4.466,77TL


Etiketler: KIYMETLİ METAL (AU) CEVHERLEŞMESİ, ALTIN, ÇORUM, OĞUZLAR