• KASTAMONU VE PAŞADAĞ (ANKARA) ARASINDAKİ YAPISAL UNSURLARIN TERRA ASTER VE LANDSAT 8 UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI

Geç Kretase-Neojen jeolojik zaman aralığında gerçekleşen tektonik hareketler, orta Anadolu'nun jeolojisini oldukça karmaşık hale getirmektedir. Bu çalışma, uzaktan algılamanın sağladığı ekonomik olma, zamandan tasarruf sağlama, geniş kapsama alanına sahip olma, gözle görülemeyen özellikleri tespit edebilme, ulaşılması güç alanları gözleyebilme gibi avantajlarını kullanarak bu karmaşık jeolojideki yapısal unsurları ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında; uzaktan algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çizgisel yapısal unsur haritası çıkarmak için Landsat 8 ve Terra ASTER uydu görüntülerinin yanı sıra gölgeli kabartma haritası kullanılmıştır. Uydu görüntülerine geometrik ve radyometrik düzeltme uygulanmıştır. Landsat 8 uydu verisinden anaglif görüntü üretilmiştir. Terra ASTER uydu verisinden ise stereoskopik görüntü oluşturulmuş; temel bileşenler analizi ve dekorelasyon germesi uygulanmış görüntüler elde edilmiştir. Temel bileşenler analizi sonucu oluşturulan görüntü üzerine yarı otomatik çizgisellik çıkarma yöntemi uygulanmıştır. Sayısal yükseklik modeli ve gölgeli kabartma haritası oluşturulmuştur. 1:35.000 ölçekli hava fotoğraflarından fay kayma verilerinin toplanacağı noktaların belirlenmesi konusunda yararlanılmıştır. Arazide üretilen çizgisel yapısal unsur haritası doğrulanmış, fay yüzeylerinden kayma verileri toplanmıştır. Verilerden değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca otomatik olmayan çizgisellik çıkarma yöntemi ile yarı otomatik çizgisellik çıkarma yöntemi karşılaştırılarak, stereoskopik görüntü üzerinden, otomatik olmayan yöntemin yapısal unsur çıkarma çalışmaları için daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada ilave olarak Koyu piksel çıkarma (DPS) ve dahili ortalama bağıl reflektans (IARR) atmosferik düzeltme teknikleri karşılaştırılmış, DPS tekniğinin atmosferik düzeltme etkisi gözlemlenirken, IARR’ın etkisi gözlemlenememiştir. Ek olarak literatür çalışmalarını takiben, Bakırlı bölgesine ait uydu görüntüleri üzerinden bakır yataklarında bulunan mineral alterasyonlarını belirlemeye yönelik bir çalışma yapılmıştır. Yüksek alterasyon veren noktalardan el örnekleri toplanarak, laboratuvarda spektrometre analizleri yapılmıştır. Ayrıca bant oran renk kompozit görüntülerinden çalışma alanı içindeki jips ayırt edilmiş ve mevcut bentonit sahası test edilmiştir. Uzaktan algılama görüntülerinin analiz edildiği laboratuvar ortamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen yapısal unsurlar, arazide kontrol edilmiş ve toplanan kayma verileri kinematik bir yoruma gitmek için analiz edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 13712
Rapor Adı KASTAMONU VE PAŞADAĞ (ANKARA) ARASINDAKİ YAPISAL UNSURLARIN TERRA ASTER VE LANDSAT 8 UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI
Konu UZAKTAN ALGILAMA TEKTONİK
Yer - Konum KASTAMONU ANKARA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2018
Yazarlar F. Melis BAYINDIR Murat KORUYUCU Yeliz BAYRAKTAROĞLU

KASTAMONU VE PAŞADAĞ (ANKARA) ARASINDAKİ YAPISAL UNSURLARIN TERRA ASTER VE LANDSAT 8 UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13712
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 375,00TL


Etiketler: KASTAMONU VE PAŞADAĞ (ANKARA) ARASINDAKİ YAPISAL UNSURLARIN TERRA ASTER VE LANDSAT 8 UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI