•     EVCİLER-DİNAR-DAZKIRI-ÇİVRİL AFYONKARAHİSAR-DENİZLİCİVARINDA YER ALAN RUHSAT  SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

. ÖZ Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne ait S.201300240, S.201300245, S.201300246, S.201300247, S.201300248, S.201300249, S.201300254, S.201300255, S.201300256, S.201300257, S.201300258, S.201300259, S.201300262, S.201300268, S.201600308 no.lu IV. grup kömür arama ruhsat sahaları Afyonkarahisar ili; Dinar ilçesi ile Evciler ilçesinin arasında kalan alanı ve Evciler ilçesinin civarını kapsar. Ruhsat sahaları 1/25 000 ölçekli L23-c1, L23-c2, L23-c3, L23-c4, M23-b1, M23-b2, L24-d1, L24-d3, L24-d4 ve M24-a1 paftalarında yer almakta olup; toplamda 44.378,72 hektarlık bir alana sahiptir. İlgili ruhsat sahaları, Çivril Graben Sistemi ile Acıgöl Grabeni arasında yer alır. Batı Anadolu Genişlemeli Tektonik Rejimi’nin en büyük iki tektonik yapısı olan Gediz ve Büyük Menderes Grabenleri ile Isparta büklümü arasında yer alan bölge; Mesozoyik yaşlı kireçtaşları ile metamorfize olmuş litolojik birimler, Eosen yaşlı birimler, Oligosen yaşlı karasal-denizel çökeller (Acıgöl Grubu), Miyo-Pliyosen yaşlı litolojik birimler (Hasandede Grubu) ile Kuvaterner yaşlı alüvyonlardan oluşur. Bölgede 2013 yılından itibaren prospeksiyon ve detay jeolojik etütler yürütülmüş ve sondaj çalışmaları yapılmıştır. Sondaj çalışmaları 2019 yılında tamamlanmıştır. Kömürlü olan 4 adet ruhsata ait buluculuk raporları hazırlanmıştır. Hesaplanan kaynak miktarları: - S.201300245 no’lu ruhsat sahasında: 6.011.363 ton (Sezgin ve diğ., 2015) - S.201300248 no’lu ruhsat sahasında: 37.566.124 ton (Sezgin ve diğ., 2019) - S.201300257 no’lu ruhsat sahasında: 2.433.290 ton (Sezgin ve diğ., 2019) - S.201600308 no’lu ruhsat sahasında: 42.324.159 ton (Sezgin ve diğ., 2019) şeklindedir. Ruhsat sahalarında 2013 yılında 50 adet noktada DES (düşey elektrik sondaj) ölçümü yapılmıştır (Demir ve Ataman, 2014). 2013-2019 yılları arasında toplam derinliği 127.872,85 m olan 174 adet araştırma ve rezerv sondajı yapılmıştır. Ekonomik kömürleşme içermeyen ruhsat sahaları terk edilmiştir. 

Rapor Özellikleri
Rapor No 14404
Rapor Adı EVCİLER-DİNAR-DAZKIRI-ÇİVRİL AFYONKARAHİSAR-DENİZLİCİVARINDA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU
Konu KÖMÜR ARAMALARI SONDAJLI ÇALIŞMA
Yer - Konum AFYONKARAHİSAR-DENİZLİ EVCİLER, DİNAR, DAZKIRI, ÇİVRİL
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2020
Yazarlar Mahir SEZGİN Arzu ABDİ Bülent POLAT

EVCİLER-DİNAR-DAZKIRI-ÇİVRİL AFYONKARAHİSAR-DENİZLİCİVARINDA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR14404
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 554,76TL


Etiketler: EVCİLER-DİNAR-DAZKIRI-ÇİVRİL AFYONKARAHİSAR-DENİZLİCİVARINDA YER ALAN RUHSAT SAHALARINA AİT KÖMÜR ARAMALARI JEOLOJİ RAPORU