• TÜRKİYE REJYONAL JEOELEKTRİK HARİTALAR PROJESİ ADANA-TUFANBEYLİ-FEKE-KOZAN SAHALARI JEOELEKTRİK ETÜTÜ

1. ÖZET
       
Türkiye Rejyonal Jeoelektrik Haritalar Projesi kapsamında Adana-Feke-Kozan ve Tufanbeyli Sahaları'nda proje amaçlarına yönelik olarak Eylül-Kasım 1988 tarihleri arasında jeoelektrik (Rezistivite ve IP) çalışmaları yapılmıştır.
        Çalışma alanı içerisinde Neojen'in taban topografyasını, sahada yüzeylenen jeolojik birimlerin rezistivite ve kalınlıklarını, kömürlü zonların çevre kayaçlarla ilintisini, çinko ve barit cevherleşmelerinin IP cevaplarının belirlenmesini amaçlayan rezistivite IP çalışmaları yapılarak ilgili kesit ve haritalar hazırlanmıştır.
        Kesit ve haritaların yorumlanması sonucunda;
        - Neojen birimlerinin kalınlıkları ve özdineçleri.
        - Neojeni çevreleyen temel birimlerin özdirençleri belirlenmiştir.
        - Neojen'in temel topoğrafyası saptanmıştır.
        - Tufanbeyli-Pınarlar (Hastane)-Yamanlı Sahası'nda ve çevresinde kömürlü zonun kalınlığı-özdirenci-çevre kayaçların özdirençleri ve temel topoğrafyası çıkartılmış, programlanan 6 adet mekanik sondajdan ilk üçü 1 No'lu eşrezistivite ve elektrik yapı kesitiyle ilgili profil üzerinde yapılarak sahada ortalama 20-25 m kalınlıkta 1500-2500 kalorilik linyit kömürünün varlığı ortaya çıkartılmıştır.
        - Tufanbeyli-Saimbeyli arasında Beypınarı yöresindeki çinko cevherleşmesinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan IP ölçümleri sonunda zayıf şiddette gözlenen IP anomalilerinin belirgin bir çinko cevherleşmesiyle denettirilemeyeceği, bu anomalilerin kil-alterasyon ve demirli şapkaların etkisiyle de olabileceği düşünülmüştür.
        - Feke Sahası'nda işletilen barit cevherleşmesiyle ilgili rezistivite ve IP cevapları araştırılmış, bariti belirgin olarak ayırtlayabilecek bir veri elde edilememiştir.
        - Tufanbeyli Kömür Sahası'nda ayrıntılı rezistivite etüdü önerilmiş olup 1990 yılı programında bu çalışma yapılacaktır.
        - Feke-Kozan Sahası Neojen alanında kömürlü zon içerebilecek 750 K profilin güney ucu ile 200 D profili çevresinde kömür aramalarına yönelik ayrıntılı jeolojik etüt önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8965
Rapor Adı TÜRKİYE REJYONAL JEOELEKTRİK HARİTALAR PROJESİ ADANA-TUFANBEYLİ-FEKE-KOZAN SAHALARI JEOELEKTRİK ETÜTÜ
Konu REJYONAL JEOELEKTRİK HARİTALAR PROJESİ JEOELEKTRİK ETÜTÜ
Yer - Konum ADANA-TUFANBEYLİ-FEKE-KOZAN TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1990
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İBRAHİM ÖNDER

TÜRKİYE REJYONAL JEOELEKTRİK HARİTALAR PROJESİ ADANA-TUFANBEYLİ-FEKE-KOZAN SAHALARI JEOELEKTRİK ETÜTÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08965
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 263,96TL


Etiketler: ADANA, FEKE, JEOELEKTRİK ETÜT, JEOLELEKTRİK HARİTALAR, KOZAN, TUFANBEYLİ, TÜRKİYE, 8965