• ULUKIŞLA (NİĞDE), POZANTI (ADANA) EREĞLİ (KONYA) ARASINDAKİ ASBEST,BARİT,DİYASPORİT,MANYEZİT VE TALK OLUŞUMLARINA AİT PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZET
       
İnceleme alanı, Adana, Konya, Niğde İlleri'ne bağlı Pozantı, Ereğli ve Ulukışla İlçeleri'nin arasında ve güneyinde kalan sahayı kapsar. Genelde çok engebeli bir topografyaya sahip olan çalışma sahasında topografik ortalama 2800 m ile 3400 m arasında değişir.
        Çalışma alanı; Karaman N32, Kozan N33, M33 1/100.000 Ölçekli topografik harita alanları içinde kalan 800 km2'lik alanı kapsar (Ek 2, 3). Arazi çalışmaları; MTA Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı'nın oluşturduğu 89-32a II/05.1.51.01.01 No'lu asbest projesi adı altında 1989 Haziran, Ağustos aylarında gerçekleştirilmiştir.
        Çalışma sahasının temelini Bolkar Masifi'ne ait metamorfitler oluşturur. Bunların altında ise tektonik dokanakla ultramafitler ve ofiyolitik kayaçlar yer alır. Genç asitik intrüzyonlar ise bu birimleri kesmektedir. Bunların üzerine de Eosen yaşlı fliş gelmektedir. Arazi çalışmaları; zamanın elverdiği ölçüde 1/25.000 Ölçekli Kozan N33, a1, a2, a3, a4, M33-a2, M33-c4 Karaman N32, b1, b2, b3, b4, N31, c1, c2 Paftaları'nda yapılmıştır. Program gereği, AR.36044 ruhsat No'lu sahada 1/5.000 ölçekli detay jeoloji harita alımı öngörülmüş, ancak sahada asbest mineralleşmesine rastlanmadığından söz konusu harita yapılmamıştır. Bunun yanında 1/25.000 ölçekli jeoloji harita alımı ve yarma çalışmaları ise asbest, barit, diatomit, manyezit ve talk mostralarının bulunduğu alanlarda yürütülmüştür.
        Sahaların Adana, Konya ve Niğde İlleri'nin sınırları içerisinde çeşitli yörelerde yer alması nedeniyle çalışmalar sektörlere ayrılarak yürütülmüştür. Aramalar sonucu bazı alanlarda asbest, barit, diyasporit manyezit ve talk zuhurları belirlenmiş ve etüde değer görülen sahalar için ruhsat müracaatı yapılarak 1990 yılı için proje teklifinde bulunulmuştur. Ancak ruhsat talep edilen sahalar hak sağladığı taktirde detay etütlere geçilmesi uygun olacaktır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8947
Rapor Adı ULUKIŞLA (NİĞDE), POZANTI (ADANA) EREĞLİ (KONYA) ARASINDAKİ ASBEST,BARİT,DİYASPORİT,MANYEZİT VE TALK OLUŞUMLARINA AİT PROSPEKSİYON RAPORU
Konu ASBEST-BARİT-DİYASPORİT-MANYEZİT-TALK
Yer - Konum NİĞDE-ADANA-KONYA EREĞLİ TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1990
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ADNAN ATİLLA

ULUKIŞLA (NİĞDE), POZANTI (ADANA) EREĞLİ (KONYA) ARASINDAKİ ASBEST,BARİT,DİYASPORİT,MANYEZİT VE TALK OLUŞUMLARINA AİT PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08947
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 232,18TL


Etiketler: ADANA, ASBEST, BARİT, DİYASPORİT, KONYA EREĞLİ, MANYEZİT, NİĞDE, POZANTI, TALK, TÜRKİYE, ULUKIŞLA, 8947