• ADANA PINARGÖZÜ ÇİNKO SAHASININ JEOLOJİ RAPORU

ADANA PINARGÖZÜ ÇİNKO SAHASININ JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
       
Çalışma alanı, Adana-Kozan İlçesi'nin yaklaşık 37 km kuzeyinde bulunan Pınargözü Yöresi'ni kapsar.
        Toros Orojenik Kuşağı'nda yer alan inceleme alanında, Kambriyen yaşlı, kuvarsit, kireçtaşı, arkoz, fillit;  Ordovisiyen yaşlı şeyl; Siluriyen yaşlı taban çakıl taşı, şeyl Devoniyen yaşlı kireçtaşı, kumtaşı, şeyl izlenmektedir.
        Pınargözü'ndeki cevherleşmeler; Kambriyen yaşlı gri renkli, yarı kristalleşmiş kireçtaşındaki D-B ve KB-GD doğrultulu faylarla, tabaka içine, kırık ve karstik boşluklara yerleşmiştir.

2. GİRİŞ
        1978 yılında Pınargözü cevherleşmelerini kapsayacak şekilde Kozan M35 c1-c2 Paftaları'nda 05 km2 alanın 1/10.000 ölçekli; 1979 yılında, aynı yerde toplam 0.4 km alanın 1/2000 ölçekli detay jeoloji haritaları yapılmıştır.

  Bu çalışmaların amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir:
  1. Bölgedeki Pb-Zn cevherleşmelerini araştırmak,
  2. Ülkenin Pb-Zn rezervine k atkıda bulunmak,
  3. Çinkonun gereksinimi olan karbonatlı cevherin varlığını araştırmak,
  4. Bilinen yatakların potansiyelini saptamak,
  5. İşletmeci kuruluşu yapacağı çalışmalarda yönlendirmek.

        Çalışmalar sırasında, cevher ve kayaç minerallerini inceleyen Dr. A.Çağatay, Dr.G.Elgin, Mehmet Yıldız ve Dr.M.F. Taner'e kimyasal analizleri yapan G.Öncel, S.Tuzcuoğlu, N.Özkan, F.Çokgürses, B.Karaca ve B.Atakul'a teşekkür ederiz.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8020
Rapor Adı ADANA PINARGÖZÜ ÇİNKO SAHASININ JEOLOJİ RAPORU
Konu ÇİNKO
Yer - Konum ADANA ADANA-PINARGÖZÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1986
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar NİMET BİNGÖL RÜSTEM YILDIRIM

ADANA PINARGÖZÜ ÇİNKO SAHASININ JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08020
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 71,24TL


Etiketler: ADANA, ADANA JEOLOJİ, ÇİNKO, PINARGÖZÜ, 8020