• ADANA MERSİN DOLAYININ JEOLOJİ ETÜT RAPORU (1/100.000 ÖLÇEKLİ MERSİN O33 PAFTASI)

ÖZET
        İnceleme alanında Tersiyer ve Kuvaterner temelini Paleozoyik yaşta Karahamzauşağı Formasyonu ve Üst Kretase yaşlı Mersin ofiyolitik melanjı oluşturmaktadır.
        Bunların üzerine diskordan olarak gelen Neojen birimlerinden Oligo-Miyosen yaşta Gildirli Formasyonu, Alt-Orta Miyosen yaşta Karaisalı Formasyonu ve Güvenç Formasyonu, Orta-Üst Miyosen yaşta Kuzgun Formasyonu, Üst Miyosen-Pliyosen yaşta Handere Formasyonu çökelmiştir. Bu formasyonlar birbirleri ile yanal ve düşey geçişlidirler.
        Pliyosen sonlarında karasal hale geçen çalışma alanında Pliyosen-Pleyistosen zamanında kuzeyden güneye doğru onlarca kilometre yayılımlı, etekdüzü şeklinde bir morfoloji gelişmiştir. Yüksek seki adı verilen bu morfoloji üzerinde, erken Kuvaterner'de alüvyon yelpazesi çökelleri (yüksek seki konglomeraları) fan delta çökelleri ve kıyı çökelleri ile pedolojik kökenli olan paleosolik kaliş (kolon horizonu), Akdeniz Kırmızı Toprağı (Terra-Rossa) ve sert kaliş oluşmuştur. Geç Kuvaterner zamanında bölgede akarsuların gelişmesi ile yamaç molozları, akarsu seki konglomeraları, delta çökelleri ve kıyılarda kumullar çökelmiş, bu zamanda oluşan morfolojik birimler üzerinde kahverengi, grimsi kahverengi ve alüvyal topraklar gelişmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10098
Rapor Adı ADANA MERSİN DOLAYININ JEOLOJİ ETÜT RAPORU (1/100.000 ÖLÇEKLİ MERSİN O33 PAFTASI)
Konu ADANA-MERSİN DOLAYININ JEOLOJİ ETÜT RAPORU (1/100.000 ÖLÇEKLİ MERSİN O33 PAFTASI)
Yer - Konum ADANA ADANA-MERSİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1998
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. TAMER YİĞİT DUMAN MUZAFFER ŞENOL ŞENOL ŞAHİN

ADANA MERSİN DOLAYININ JEOLOJİ ETÜT RAPORU (1/100.000 ÖLÇEKLİ MERSİN O33 PAFTASI)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10098
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 429,45TL


Etiketler: ADANA, ADANA JEOLOJİ, ADANA O33 PAFTASI, MERSİN, MERSİN JEOLOJİ, 10098