• ADANA-POZANTI CİVARININ JEOLOJİSİ VE CEVHERLEŞMELERİ

ÖZET
        Proje çalışmaları, Bolkardağ Kuzeyi volkanik kuşakta, Horoz Graniti-granadiyoriti doğu ve güneyinde, Ecemiş fay koridorunun Pozantı civarında ve doğusundaki maden yataklanmalarının (Fe, Cu, Pb, Zn, Co, Ni, Ag, Au) araştırılması amacıyla yapılmıştır.
        Araştırma yapılan alan, Ecemiş fay koridoruyla birbirinden ayrılmış ve Orta Eosen öncesi ayrı jeoloji ve ayrı jeolojik evrime sahiptir.
        Bolkar Kireçtaşı ve şistlerinin (Ecemiş Fay Koridoru batısında) üzerine güneyde Alihoca Ofiyolit Karmaşığı tektonik olarak bulunmaktadır. Ofiyolit karmaşığı üzerinde, çökeller ve volkanit ara katkılı çökeller ile vokanitler görülmektedir. Volkanitlerin üzerinde denizel çökeller, bunların üzerinde de yersel gölsel çökeller izlenmektedir. Horoz Granit-Granodiyorit ve damar kayaları, Bolkar Kireçtaşları, şistleri ve Alihoca Ofiyolit Karmaşığı'nın keserek konumlarını aldıklarını, monzonit,diyorit, siyenit ve diyabazlarında volkanitleri keserek yerleştikleri görülmektedir. Bolkar Kireçtaşı şistleri ile Alihoca Ofiyolit yerleşiminden sonra bölgenin kuzeyindeki havzada çökelmeler olmuş gelişen çarpışma zonunda adayayı veya kıta içi denizaltı volkanizması gelişmiştir. Çarpışma zonunun güneyinde Horoz Granit-Granodiyoriti'de Monzonit, diyorit siyenit ve diyabazlar yükselerek konumlarını bu dönemde almışlardır. Çarpışma sonrası bölgede (Oligosen) hüküm süren sıkışma tektoniği bölgenin yükselmesine ve içsel göllerin oluşumuna sebep olmuş, kıvrılma ve kırılmalara yol açmıştır.
        Ecemiş Fay Koridoru doğusunda Belemedik Tektonik Penceresi'nde, Devoniyen, Permiyen, Triyas, Jura, Alt Kretase yaşlı Otokton çökeller yer almaktadır. Bunların üzerinde Karsantı-Pozantı Oifyolit Kompleksi ve kireçtaşları tektonik olarak bulunmaktadır. Ofiyolit kompleksi üzerinde yer yer sığ deniz çökelleri ile güneyde tüm birimleri örten çökeller yer almaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9432
Rapor Adı ADANA-POZANTI CİVARININ JEOLOJİSİ VE CEVHERLEŞMELERİ
Konu BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMALARI
Yer - Konum ADANA ADANA-POZANTI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1992
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. ALİ ÇEVİKBAŞ MİTHAT HASARI M.ZİYA ATEŞ

ADANA-POZANTI CİVARININ JEOLOJİSİ VE CEVHERLEŞMELERİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09432
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.739,56TL


Etiketler: ADANA, BAKIR, ÇİNKO, KURŞUN, POZANTI, 9432