• ADANA-FEKE-MANSURLU-MAĞARABELİ DEMİR MADENİ (AR-4823) KAYSERİ-YAHYALI-DELİALİUŞAĞI KARAKIZOLUĞU (AR-5918) AYIDELİĞİ VE BATISI (AR-4823) DEMİR YATAKLARININ JEOLOJİ VE REZERV RAPORU

1.ÖZET
        Raporda sözü geçen bütün yataklarda (Ar.4823, Ar.5918) haritalama çalışmaları 1982-1983 yıllarında yapılmış, sondaj çalışmalarının tamamı 1985 sezonunda bitirilmiştir.
        Yörede alttan üste doğru Alt Kambriyen yaşlı Şistler-metakumtaşı-kuvarsit, Orta Kambriyen yaşlı kristalize-dolomitize kireçtaşı. Üst Kambriyen-Ordovisiyen yaşlı kalkşist-Metasilttaşları ve onlarında üzerine uyumsuzlukla tahminen Kretase yaşlı konglomeralar gelir.
        Cevherleşme bütün yataklar için hidrotermal metasomatik olarak düşünülmüştür. Demir cevheri, Mağarabeli Sahası'nda kireçtaşları, kalkşistler ve metasilttaşları içerisinde yerleşmiştir. Karakızoluğu Sahası'nda doğrudan doğruya konglomeralar içerisindedir. Ayıdeliği ve batısında ise metakumtaşı-kireçtaşı ile kontrol edilmektedir.
        Primer cevher minerali siderit olup az miktarda  hematit izlenmiştir. Daha sonra sideritin oksitlenmesi sonucu ikincil olarak limonit ve götit oluşmuştur.
       Mağarabeli Sahası'nda (Ar.4823) 0.3 km2 1/2.000 ölçekli detay harita, 299.25 m sondaj yapılmış ve %53.23 Fe tenörlü görünür + muhtemel 111.500 ton cevher tespit edilmiştir. Karakızoluğu Sahası'nda (Ar.5918) 0.1 km2 1/1.000 ölçekli detay harita, 293.85 m sondaj yapılmış ve %55.92 Fe tenörlü görünür + muhtemel 385.000 ton cevher tespit edilmiştir. Ayıdeliği Sahası'nda 0.3 km2 1/2.000 ölçekli detay harita, 442.9 m sondaj yapılmış ve %54.29 Fe tenörlü görünür + muhtemel 1.000.000 ton rezerv tespit edilmiştir.
        Ayıdeliği Batısı'nda ise önceden planlanmış bir program olmadığı için 0.1 km2 1/1.000 ölçekli kroki, bilahare 202.95 m sondaj yapılmış ve %55.95 Fe tenörlü görünür + muhtemel 86.955 ton cevher hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 7942
Rapor Adı ADANA-FEKE-MANSURLU-MAĞARABELİ DEMİR MADENİ (AR-4823) KAYSERİ-YAHYALI-DELİALİUŞAĞI KARAKIZOLUĞU (AR-5918) AYIDELİĞİ VE BATISI (AR-4823) DEMİR YATAKLARININ JEOLOJİ VE REZERV RAPORU
Konu DEMİR
Yer - Konum ADANA (FEKE)-KAYSERİ (YAHYALI) TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1986
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar LEVENT BAKIRDAĞ MEHMET ŞAHİN

ADANA-FEKE-MANSURLU-MAĞARABELİ DEMİR MADENİ (AR-4823) KAYSERİ-YAHYALI-DELİALİUŞAĞI KARAKIZOLUĞU (AR-5918) AYIDELİĞİ VE BATISI (AR-4823) DEMİR YATAKLARININ JEOLOJİ VE REZERV RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR07942
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 517,13TL


Etiketler: ADANA, DEMİR, KAYSERİ, TÜRKİYE, 7942