• SİVAS-HAFİK-CELALLİ-GÜRLEVİKDAĞI DOLAYININ ASBEST PROSPEKSİYON RAPORU

1-ÖZET
        Etüd alanı Sivas ilinin 90 km güneydoğusunda yer almaktadır. Bölgenin en yaşlı litoloji birimleri üst kretaseye ait Tecer kireçtaşları ve serpantinitlerdir. Bölgede paleosen, Gürlevik Üyesi (Kireçtaşı), Yağmurlu Seki Formasyonu (Çakıltaşı, kumtaşı, kırmızı. marn) fasiyesinde çökelmiş tabakalarla başlamaktadır. Etüd alanında Eosen Söğütlü Formasyonu (Konglomera), Süloyurdu Üyesi (kumtaşı), Bozbel formasyonu (kumtaşı, kireçtaşı, şeyl)den ibaret fliş fasiyesindedir. Oligosen Selimiye formasyonu (jips-kumtaşı-şeyl)lerden ibaret yine fliş karekterindedir. Miyosen Hafik formasyonu (jips-kumtaşı-konglomera) serilerinden ibarettir. Kuvaterner, Alüvyonla temsil edilmiştir.
        Etüd bölgesinin yarıdan fazla bir kısmım kapsayan ultrabazik masif Erzincan-Sivas arasında usanan büyük ofiyolit kuşağının ufak bir parçasıdır. Üst seviyelerde çeşitli litolojik birimler arasındaki stratigrafik ilişkiler karışık bur durum almıştır. Bunların üzerine gelen çok ezikli serpantinit içindeki köksüz gabro-Diyorit ve kırmızı marnlar ve kireçtaşları yer yer diyabaz blokları ile tambir renkli melanj karışık meydana getirmiştir. Bu durumun tektonik olaylar sonucunda oluştuğu kanısındayız.
        Etüd alanının güneyindeki arazinin çoğunu kapsayan ultrabazik masifinin ana kayasını serpantinleşmiş peridotitler teşkil eder. Dünetlere masifin denin sonlarında rastlanır. Yukarıda proksenit damarcıkları dikkati çeker. Çok sayıda koyu renkli Mikrodiyorit damarlar ise masifin üst sonlarında gözlenmiştir. Ultrabazik Serpantinitlerin diğer kayaçlarla kontaktlarında,  ısı etkisiyle meydana gelmiş metamorfizma belirtileri görülmemiştir.
        Etüd alanındaki Eosen filişleri içindeki mikrodiyorit çakılları bulunduğundan mikrodiyoritlerin Eosen flişinden yaşlı serpantinitlerde mikrodiyorit damarları ile kesilmiş olduğundan bunların yaşı üst kretaseye rastlar; alt yaş sınırını gösteren kesin jeolojik deliller bulunamamıştır. Çalışma alanınızı kapsayan ultrabazik kayaçlar güneyden kuzeye doğru diğer litoloji birimleri üzerine Şaryaj (bindirme) olmuşlardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6784
Rapor Adı SİVAS-HAFİK-CELALLİ-GÜRLEVİKDAĞI DOLAYININ ASBEST PROSPEKSİYON RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ-ASBEST
Yer - Konum HAFİK-CELALLİ-GÜRLEVİKDAĞI SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1979
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ADNAN ATİLLA

SİVAS-HAFİK-CELALLİ-GÜRLEVİKDAĞI DOLAYININ ASBEST PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06784
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 228,56TL


Etiketler: ASBEST, CEVHERLEŞME, GÜRLEVİKDAĞI, HAFİK FORMASYONU, İ38, İ39, J39, 6784