• SAKARYA İLI KARASU İLÇESI KELTEPE YÖRESI KURŞUN-ÇINKO ARAMALARI JEOFIZIK I.P. ETÜDÜ RAPORU

ÖZ
       Keltepe Sahası'nın 1977 yılında iki ayrı mostrayı içeren 1/250 ve 1/100 ölçekli jeolojik etüdü yapılmıştır.
       Cevherleşme dolomitik ve krinoidli kireçtaşı kontağından geçen fay zonunda, krinoidli kireçtaşı formasyonunun çatlak ve boşlukları da görülmektedir. Jeolojik verilere göre Keltepe Sahası Pb-Zn mineralizasyonu yönünden geniş bir potansiyele sahip olduğu öne sürülmüş ve sahada jeofizik etüt önerilmiştir.
       Bu öneri üzerine sahada I.P. yöntemi uygulanarak problemin çözümü araştırılmıştır. Etüt sonunda doğu fayı boyunca anomali alanı saptanmış ve bu anomali alanının kurşun cevherleşmeleriyle ilişkisini araştırmak üzere 4 (dört) adet mekanik sondaj önerilmiştir.

GİRİŞ
       Karasu Çamdağı Sahası çeşitli kezler etüt için ziyaret edilmiştir. Bu amacın tarihsel gelişimi şöyledir.
      WISKERSLOOTH (1940) ve KLEINSORGE (1940) yıllarında ve 1/10.000 ölçekli jeolojik haritaları hazırlamışlardır. Bu çalışmayı 1940 yılında KOVENKO, 1956 yılında TOLUN, 1957 yılında TÜRKÜNAL, 1970 yılında KİPMAN'ın çalışmaları izlemiştir.
       En son 1975 yılında Baki Akkoca ve Mahmut Kurt tarafından Karasu-Çamdağ çökel demir zuhurlarının çeşitleri kökenleri ve rezerv durumları ayrıca, bölgenin jeolojik durumu incelenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 6497
Rapor Adı SAKARYA İLI KARASU İLÇESI KELTEPE YÖRESI KURŞUN-ÇINKO ARAMALARI JEOFIZIK I.P. ETÜDÜ RAPORU
Konu KURŞUN-ÇINKO I.P. ETÜDÜ
Yer - Konum KARASU-KELTEPE SAKARYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.10.1978
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ÇETİN ŞENER ŞİNASİ APAYDIN

SAKARYA İLI KARASU İLÇESI KELTEPE YÖRESI KURŞUN-ÇINKO ARAMALARI JEOFIZIK I.P. ETÜDÜ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR06497
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 162,41TL


Etiketler: ÇİNKO, I.P. ETÜDÜ, KARASU, KELTEPE, KURŞUN, SAKARYA, 6497