• KUZEYBATI ANADOLU BALIKESİR-ÇANAKKALE CİVARI GRAFİT RAPORU

KUZEYBATI ANADOLU BALIKESİR-ÇANAKKALE CİVARI GRAFİT RAPORU

ÖZET
       
Ekonomik kalkınmanın sanayileşme ile mümkün olduğu bilinen bir gerçektir. Sanayileşmenin en önemli girdisi ise hammaddelerdir. Grafit bu hammadde girdilerinin önemlilerinden birisidir. Ülkemizde tenörü düşük bir kaç grafit yatağı mevcut olup bu yataklara değişik özellik ve değişik büyüklüklerde yeni yataklar eklenmektedir. Grafit daha çok Paleozoik yaşlı metamorfikler, metamorfik şistler, epimetamorfikler içinde ve mermerlerle olan kontakt zonlarında bulunur.
        Kuzeybatı Anadolu'da, Balıkesir-Susurluk-Kepsut ile Edremit kuzeyinde Paleozoik yaşlı metamorfikler çok geniş bir yayılım gösterir. Susurluk-Kepsut yöresinde bu metamorfikler Fazlıkonağı Formasyonu, Edremit kuzeyindeki epimetamorfikler ise Nusretiye Formasyonu olarak adlandırılırlar. Ayrıca içinde temele ait metamorfikleri bulunduran ve yerleşim yaşı Üst Kretase olan Yayla Melanjıda karbonlu seviyeler bulundurması bakımından önemlidir. Yayla Melanjı irili ufaklı radyolarit, çamurtaşı rekristalize kireçtaşı, Paleozoik ve Mesozoik yaşlı kristalize kireçtaşları ile bazik ultrabazik kökenli bloklar içerir. Fazlı Konağı Formasyonu aynı yapısal ve aynı kaya türü özelliği gösteren metamorfiklerden meydana gelmiştir. Edremit'in kuzeyinde, Kalkım Akcakoyun civarında yayılım gösteren Nusretiye Formasyonu ise epimetamorfiklerden meydana gelmiştir. Bunlar yeşilsist fasiyesindeki şistler olarak, mikalı amfibollü şistler, aktinolit-tremolit şistler, klorit serizit grafit şistler, kuvarsitler, kalkşistler ve mermerlerden ibarettir. Şistler granitlerle olan kontaktlannda geniş skarn ve cevher zonları meydana getirirler. Skarn minarelleri arasında epidot, diyopsit, granat, aktinolit, idokraz iyi gelişmiş kuvars kristalleri, turmalin, andaluzit, kordiyerit, wollastonit bulunmaktadır.
        İnceleme alanında stratigrafik olarak dizilim şöyledir; temelde Paleozoik; çeşitli türde metamorfik kayaçlar ve bunları kesen granit bir sokulumla, Mesozoik; Ü. Permiyen yaşlı kireçtaşı blokları içeren Alt-Triyas yaşlı kırıntılı kayalar, Orta-Üst Triyas yaşlı çökel kayalar, Üst-Jura, Alt Kretase kireçtaşları ve yerleşim yaşı Üst Kretase olan melanj birimleriyle, Senozoik ise Alt Tersiyer yaşlı granitler, Miyosen yaşlı andezit-dasit türde volkanikler ile Pliyosen yaşlı karasal çökellerle temsil edilir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10290
Rapor Adı KUZEYBATI ANADOLU BALIKESİR-ÇANAKKALE CİVARI GRAFİT RAPORU
Konu GRAFİT
Yer - Konum ÇANAKKALE-BALIKESİR TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1999
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FARUK İLGÜN MEHMET ELMACI MEHMET OKUT ŞAHSET KÜÇÜKEFE TAHIR KARAKULLUKÇU

KUZEYBATI ANADOLU BALIKESİR-ÇANAKKALE CİVARI GRAFİT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10290
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 494,45TL


Etiketler: BALIKESİR, ÇANAKKALE, GRAFİT, TÜRKİYE, 10290