• BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ,TABAKHANE MEVKİSİ VE CİVARINDA AÇILAN BEŞ ADET SICAKSU GÖZLEM KUYULARINA Aİ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

1. ÖZET
        DSİ tarafından açılan kuyularda kuyu takibi gözlem test ve diğer çalışmalar MTA Genel Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol gereği 21.04.1995-17.05.1995 tarihleri arasında yapılmıştır.
        Bursa İli Osmangazi İlçesi Tabakhane Mevkisi civarında gerçekleştirilmek istenen yapılanma ile ilgili olarak derinlikleri 25 m olan 5 adet toplam derinliği 25 m olan sıcaksu gözlem kuyuları açılmıştır (Şekil 1). Sıcaksu gözlem kuyularının lokasyonları Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 26.11.1988 tarih ve 270 sayılı kararın (b) maddesi ile 05.05.1990 tarih ve 1085 sayılı karar dikkate alınarak tespit edilmiştir.
        Açılan sıcaksu gözlem kuyularından alınan su numuneleri DSİ Bursa Bölge Müdürlüğü Laboratuvarları'nda tahlil ettirilmiş ve suların kimyasal ve fiziksel değerlendirilmeleri yapılmıştır. Ayrıca Defne Deri Fabrikası'nın açmış olduğu su kuyusundan numune alınmış MTA Laboratuvarları'nda tahlili yapılmıştır.
        Aynca açılan 6 adet sıcaksu gözlem kuyuları da yapılan seviye ve sıcaklık ölçümlerine göre; su seviyeleri 1.80 m-3.34 m; kuyu taban sıcaklıkları ise 16.81oC-19.2oC arasında değişmektedir. Debileri İse O.SL/S-2 L/s arasındadır.
        Bursa Kenti içindeki sıcaksu kaynakları çevresi gnays, anfibolit mermer şist ve granitten bileşik Uludağ Karmaşığı; grovak, spifit, serpantin, kireçtaşı bloklarından oluşan Karakaya Formasyonu; kuvarsit, kumtaşı, çakıltaşı ve breşten oluşan Kalabakkaya Formasyonu; Neojen Görsel Çökelleri; traverten şekilleri ve eski-yeni alüvyonlardan kuruludur.Sahada çok genç çekim fayları etkilidir.
        Bu faylar üzerinde iki grup sıcaksu kaynağı vardır. Batıdaki Çekirge Grubu 40oC-50oC sıcaklıkta, NaCa-HCO3 bileşimli akroterm sulardır.Doğudaki Kaynarca Grubu 60oC-85oC sıcaklıkta ve Na-HCO3 bileşimli yine Akroterm sulardır. Toplam debileri yaklaşık 16 L/s'dir. Derinlerden faylarla yükselen sular yüzeysel bazı değişimlere uğramaktadırlar.
        Tabakhane Civarı Kaynarca Grubu Sıcaksu Kaynakları içine girmektedir. Tabakhane içinde yer alan Batıkhamam (Bekarlar hamamı) ve eski haritalarda yeralan fakat bugün yeri belli olmayan sıcaksu çeşmesi termal açıdan önemini kaybetmişlerdir. Tabakhanede yer alan deri fabrikalarının su ihtiyacını gidermek için açmış oldukları kuyular nedeniyle Batıkhamam Kaynağı ve Sıcaksu Çeşmesi kurumuştur. Bu nedenle sıcaksu çeşmesinin 1. derece koruma sınırı kaldırılmıştır. Batıkhamam için ise tarihi değeri nedeniyle 1. derece koruma zonu sınırında bırakılmıştır.
        Tabakhane Civarı'nda yapılacak yapılaşmanın termal sulara olumsuz bir etkisi olmayacaktır.Ancak bu alanda derin su kuyuları açılmamalıdır. Yapılacak binaların zemin etüdünün ayrıca yapılması gerekmektedir. Çünkü alan alüvyonla kaplıdır ve zemin oynak bir özelliğe sahiptir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10276
Rapor Adı BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ,TABAKHANE MEVKİSİ VE CİVARINDA AÇILAN BEŞ ADET SICAKSU GÖZLEM KUYULARINA Aİ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU
Konu HİDROJEOLOJİ ETÜTÜ
Yer - Konum BURSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1995
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar Ö.FARUK TAMGAÇ

BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ,TABAKHANE MEVKİSİ VE CİVARINDA AÇILAN BEŞ ADET SICAKSU GÖZLEM KUYULARINA Aİ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10276
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 97,38TL


Etiketler: BURSA, BURSA HİDROJEOLOJİ, 10276