• BATIANADOLU (BİGA YARIMADASI) NEOJEN'İNİN UYUMLAŞTIRILIP BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ VE LİNYİT PROSPEKSİYONU ARA RAPORU 2 (H-16,H-17,H-18,H-19,I-16,I-17,I-18,I-19 PAFTALARI KAPSAMINDA)

ÖZET
        Çalışılan alanın temelini, yüksek dereceli metamorfitler, Triyas yaşlı Karakaya Birimleri, Jura-Kretase sedimanter istifi, Üst Kretase Paleosen yaşlı ofiyolitli melanj, Eosen volkanikleri, Üst Eosen yaşlı Ceylan Formasyonu ve Oligosen yerleşim yaşlı Granodiyorit Plutonları oluşturur.
        Biga Yarımadası Oligosen çökelleri, Üst Oligosen'de meydana gelen yükselmelere bağlı olarak tümüyle aşınmıştır. Bölge Alt Miyosen'de kara olarak devam etmiştir.
        Orta Miyosen'de Kuzey Anadolu Fay'ının aktifleşmesi sonucu gelişen tektonik hareketlenmeyle, NE-SW tektonik hatlar boyunca yaygın kalkalkalen volkanizma görülür. (Yuntdağ Volkanikleri) kalkalkalen volkanizmayla eş zamanlı ve faylarla sınırlı göl alanlarında linyitli gölsel sedimanlar çökelmiştir (Bigadiç Formasyonu).
        Üst Miyosen'de volkanizma durulmuştur. Kaz Dağları'da Üst Miyosen-Pliyosen aralığında devam eden, Kuzey Anadolu Fayı faaliyetleri sonucu, basınç sırtı olarak yükselmiştir.
        Pliyosen'de çalışma alanı kara haline gelmiştir.
        Bu tektonik rejim büyük ölçüde günümüzde de devam etmektedir.
        Kuvaterner alüvyonlarla temsil edilir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10202
Rapor Adı BATIANADOLU (BİGA YARIMADASI) NEOJEN'İNİN UYUMLAŞTIRILIP BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ VE LİNYİT PROSPEKSİYONU ARA RAPORU 2 (H-16,H-17,H-18,H-19,I-16,I-17,I-18,I-19PAFTALARI KAPSAMINDA)
Konu LİNYİT
Yer - Konum BİGA YARIMADASI ÇANAKKALE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1999
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET ÇETİN HÜSEYİN AYDIN İLHAN İÇEL R. NARİN YAKUP BULUT

BATIANADOLU (BİGA YARIMADASI) NEOJEN'İNİN UYUMLAŞTIRILIP BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ VE LİNYİT PROSPEKSİYONU ARA RAPORU 2 (H-16,H-17,H-18,H-19,I-16,I-17,I-18,I-19 PAFTALARI KAPSAMINDA)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10202
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 132,04TL


Etiketler: BİGA YARIMADASI, ÇANAKKALE, LİNYİT, 10202