• MALATYA-HEKİMHAN-KULUNCAK HASANÇELEBİ YÖRESİNİN SÖLESTİN-SEPİYOLİT VE ZİRKON PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZET
       
Hekimhan Yöresi'nde, MTA Genel Müdürlüğü Malatya Bölge Müdürlüğü Elemanları ve Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırmacıları'nın stronsiyum, zirkon ve kil minerallerinin varlığı ile ilgili önemli bulgular elde etmesi yörede bir proje çalışmasını zorunlu kılmıştır.
        Bu amaçla. Güneydoğu Anadolu Maden Aramaları Projesi adı altında 01.06.1995 tarihinde çalışmalar başlatılmıştır.
        Hekimhan Havzası'nda; litolojik, paleontolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri birbirinden oldukça farklı, fakat stratigrafık olarak süreklilik gösteren Kretase-Tersiyer yaşlı bir istif bulunmaktadır. Havzada Üst Kretase, marn ve killi kireçtaşı, Kretase-Paleosen geçişi; kil laminalı dolomitik kireçtaşı, Paleosen ise evaporitik fasiyesi yansıtan jips, dolomit ve kıltaşı ile temsil edilmektedir.
        Eosen-Alt Oligosen; denizel killi kireçtaşı-kireçtaşı, Üst Oligosen-Alt Miyosen; denizel kumtaşı-çakıltaşı ve dolomitik kireçtaşı-marn litolojilerinden oluşmaktadır.
        Malatya-Hekimhan Yöresi'nde Kretase-Tersiyer geçişinde, Paleosen'de ve Oligosen'de düşük tenörlü sölestin (SrSO4) mineralizasyonları mevuttur.
        Sölestin cevherleşmesine yer yer sepiyolitik killerde eşlik etmektedir.
        Çalışma alanlarında yapılan incelemelerde sölestin, zirkon ve kil minerallerinin gerek tenör gerek rezerv açısından ekonomik olmadığı görülmüştür.
        Fosfat minerallerine yönelik detay jeokimyasal çalışmalarda da bir sonuç alınamamıştır.
        Genel jeokimyasal çalışmalarda ise 373 dere sedimanı örneği ile 9 adet bate numunesi derlenmiş olup. anomali (Ni-Co, Pb-Zn, Cu-As) haritaları hazırlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 10201
Rapor Adı MALATYA-HEKİMHAN-KULUNCAK HASANÇELEBİ YÖRESİNİN SÖLESTİN-SEPİYOLİT VE ZİRKON PROSPEKSİYON RAPORU
Konu SÖLESTİN-SEPİYOLİT-ZİRKON
Yer - Konum MALATYA MALATYA-HEKİMHAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1999
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar NECMİ KIRAL

MALATYA-HEKİMHAN-KULUNCAK HASANÇELEBİ YÖRESİNİN SÖLESTİN-SEPİYOLİT VE ZİRKON PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR10201
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 476,96TL


Etiketler: HEKİMHAN, MALATYA, SEPİYOLİT, SÖLESTİN, ZİRKON, 10201