• KARABÜK İLİ MERKEZ İLÇESİ SALMANLAR KÖYÜ BOLKUŞ MEVKİİ AR.74205 NOLU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZ
        Karabük ili Merkez ilçesi, Salmanlar Köyü-Bolkuş mevkii AR 74205 nolu feldspat ruhsat sahasında 07.08.2001-31.08.2001 tarihleri arasında detay jeoloji etütleri gerçekleştirilmiştir.
        Bölgede ilk defa; 1997-1998 yılları arasında uygulanan 97-12A ve 98-11F proje no'lu "Batı Karadeniz Fosfat ve Endüstriyel Hammaddeler Aramaları Projeleri" kapsamındaki arazi çalışmaları sırasında Karabük-Yenice karayolu civarındaki granitik kayaçların iri ortozlu seviyeler içerdiği tespit edilmiştir. Bu alandan alınan örneklerin alkali değerlerinin yüksek olması nedeni ile söz konusu saha için ruhsat teklifi yapılmış ve 10.07.2000 tarihinde AR 74205 numaralı arama ruhsatı alınmıştır.
        Feldspat, arama ruhsat sahasında Orta-Üst Jura yaşlı granitik kayaçlarda yer almaktadır. Alkali feldspat, genellikle kayacın ana bünyesinde bulunmakla birlikte, esas itibari ile granitik kayaçların oluşumu ve oluşumu sonrası gelişen porfirik damar kayaçlarında da yer alabilmektedir.
        Arazi çalışmaları 2000 yılında başlamış ve prospeksiyon yapılmıştır. Detay etütler Ağustos 2001 döneminde gerçekleştirilmiştir. Ruhsat sahası ve civarında yaklaşık 100 km2'lik bir alanın prospeksiyonu yapılmış, yakın civardaki granitik kayaç mostraları incelenmiştir. Çalışma alanının 1/25.000'lik jeolojik haritası alınmış, ruhsat sahasında feldspatlı seviyelerin net izlendiği Karabük?Yenice karayolu ve çevresinin 1/10.000'lik jeolojik haritasına işlenmiştir. Granitik kayaç mostralarının açık olarak izlendiği Bolkuş mevkii civarında yaklaşık 1 km2'lik alanın 1/5000'lik detay jeoloji haritası alınarak, granitlerin bünyesindeki feldspatça yoğun olan porfirik damarlar (granitporfir) haritaya geçirilmiştir.
        Feldspat içeren granitik kayaç mostralarından toplam 34 adet örnek derlenmiştir. Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesine gönderilen örneklerin analizleri yapılmıştır. Derlenen örneklerin özellikle seramik ve cam endüstrisi olmak üzere, endüstriyel bazda kullanılabilirliği araştırılmış, alınan sonuçlar literatürdeki standartlarla karşılaştırılmıştır. Bu neticeler ışığında alkali feldspatın (ortoklas, mikroklin) kalite düzeyleri belirlenmiş ve ruhsat sahasının ekonomikliği hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 11016
Rapor Adı KARABÜK İLİ MERKEZ İLÇESİ SALMANLAR KÖYÜ BOLKUŞ MEVKİİ AR.74205 NOLU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MADEN JEOLOJİSİ (FELDİSPAT-GRANİT)
Yer - Konum KARABÜK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.2006
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MEFTUN PEHLEVAN

KARABÜK İLİ MERKEZ İLÇESİ SALMANLAR KÖYÜ BOLKUŞ MEVKİİ AR.74205 NOLU RUHSAT SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR11016
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 258,76TL


Etiketler: FELDİSPAT, GRANİT, KARABÜK, MADEN, MADEN JEOLOJİSİ, 11016