•    TEKİRDAĞ İLİ MALKARA İLÇESİ 201400222 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS  KAYNAK RAPORU

ÖZ

MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 201400222 no.lu ruhsatta Trakya Oligosen Havzası Kömür Aramaları Projesi 

kapsamında sondajlı çalışmalar yapılmıştır. Ruhsat sahası Kırklareli İli Vize İlçesi sınırları 

içerisinde 1/25 000 ölçekli paftalarında yer almakta ve 244,45 hektarlık bir alan kaplamaktadır.

Raporun bu bölümü, kömürün tonaj miktarının ve kalite değerlerinin belirlenmesine yönelik olarak 

yapılmış çalışmaları kapsamaktadır. Kömür sahasında 2015-2018 yılları arasında 5 adet sondaj 

yapılmış olup 2.958,30 metre ilerleme gerçekleştirilmiştir. Sondajlar neticesinde karotlardan 

derlenen 110 adet örnek kaynak tahmininde değerlendirilmiştir. Ruhsat sahasında yapılan sondajların 

tümü kömürlüdür.

Ruhsat alanının temelini Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar ve şistler oluşturmaktadır. 

Kömür damarları içeren Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu üzerine Miyosen Yaşlı Ergene Formasyonu 

gelmektedir. Ergene Formasyonu üzerine uyumsuz olarak Pliyosen yaşlı Trakya Formasyonu yüzeyler. 

Trakya Formasyonu üzerinde ise Kuvaterner yaşlı Alüvyonlar yer alır.

Bu ruhsat sahasında; 1000 kcal/kg ve 1 metre üzeri damar ortalamaları değerlendirmeye alındığından; 

ortalama orijinal AID 1919 kcal/kg olan yaklaşık 15.554.832 ton kömür kaynağı olduğu tahmin 

edilmiştir. Sahaya ait ortalama kömür yoğunluğu 1,64 gr/cm3 ve ortalama kömür kalınlığı 3,88 metre 

olarak hesaplanmıştır.


Rapor Özellikleri
Rapor No 13877
Rapor Adı TEKİRDAĞ İLİ MALKARA İLÇESİ 201400222 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK RAPORU
Konu LİNYİT
Yer - Konum TEKİRDAĞ - MALKARA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 2019
Yazarlar Tamer TANSAK Nur ARICI Şehmus ÜNER

TEKİRDAĞ İLİ MALKARA İLÇESİ 201400222 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR13877
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 579,14TL


Etiketler: TEKİRDAĞ İLİ MALKARA İLÇESİ 201400222 RUHSAT NOLU LİNYİT SAHASININ BULUCULUK TALEBİNE ESAS KAYNAK RAPORU