• ÇATALKAYA-KIZIK-ALACA-CİZÖZÜ (YILDIZELİ-SİVAS,ÇAMLIBEL-TOKAT) ÇEVRESİ NİKEL-KOBALT-KROM PROSPEKSİYON RAPORU

ÇATALKAYA-KIZIK-ALACA-CİZÖZÜ (YILDIZELİ-SİVAS,ÇAMLIBEL-TOKAT)
ÇEVRESİ NİKEL-KOBALT-KROM PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZET

  Çatalkaya, Kızık, Alaca ve Cizözü (Yıldızeli-Sivas, Çamlıbel-Tokat) Köyleri arasında kalan alanda lateritik kuşaklar izlenmektedir. Serpantinlerin fiziksel ve kimyasal ayrışım ürünü olan bu lateritik kuşaklarda alttan üste doğru şu zonlar gözlenir:
  1. Serpantinitler
  2. Ayrışmış Serpantinitler
  3. Limonitli, gotitli, hematitli seviye
  4. Silisli kabuk.

        Çalışma sahasının yaklaşık 5 km2'lik bir kısmı lateritlerle örtülüdür. Kızılkaya, Karakaya ve Celal Tepeleri'nde, bu lateritlerin serpantinitlerle olan dokunaklarında, uygun görülen yerlerde 41 adet yarma açılmıştır. Bu yarmalardan alınan toplam 50 adet oluk örneğinin kimyasal analizlerinden ortalama % 0,1-0,2 Ni ve % 0,01-0,04 Co değerleri elde edilmiştir. Bu değerler, peridotitlerin içerisinde bulunan normal nikel değerleridir.
        Lateritik yataklardaki demir cevherleşmelerinin gerek düzensiz tenör dağılımı, gerekse silis içeriğin fazla olması nedeniyle demir yatakları olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir.
        Bölgedeki harzburjit ve dunit katmanları ile cevher zonlarının doğrultuları genelde D-B olup, eğimleri K ve G 'ye doğrudur. Eğim dereceleri çok değişkendir. Kromit cevherinin yan kayaç dunit ile olan ilişkileri genellikle ilksel bazı hallerde mekanitktir. Cevher zonlarının, doğrultu ve eğim yönlerindeki devamlılıkları değişiklikler göstermektedir. Devamlılığın az veya fazla oluşu krom yataklarının içinde bulunduğu peridotitin maruz kaldığı deformasyonun şiddetiyle bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Alp Orojenezi esnasındaki hareketlerle ve daha sonraki hareketlerle çalışma alanındaki ultramafik masif oldukça kırıklı bir yapı kazanmıştır. Her yönde olabilen bu fay ve kırık sistemi bölgedeki krom yatakları üzerinde etken olmuşlardır. Peridotitler içersindeki krom yatakları genellikle doğrultu ve eğim atımlı faylardan etkilenmiştir. Peridotitler içersinde bulunan krom cevheri, bantlı yer yer masif karekterde olup, şekilsiz kütleler ve çoğunlukla mercek biçiminde yataklanmıştır.
        Çalışma sahasındaki kromitler açık işletme yöntemi ile tamamen alınmış olup, bazı ocaklarda dozerli işletmeler sonucunda cevher zonları tahrip edilmiştir. Yörede bulunan kromit cevherinin tenörü % 26-48 Cr2O3 aralığında düşünülmektedir. Çalışma sahasındaki cevherleşmeler yüksek tenörlü olmalarına rağmen; boyutlarının çok küçük olması nedeni ile potansiyel arz etmemektedir.
        Bu nedenle çalışma sahasında günümüz koşullarında ekonomik olarak nitelendirebilecek nikel, kobalt, demir ve krom cevherleşmesine rastlanmamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9995
Rapor Adı ÇATALKAYA-KIZIK-ALACA-CİZÖZÜ (YILDIZELİ-SİVAS,ÇAMLIBEL-TOKAT) ÇEVRESİ NİKEL-KOBALT-KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu NİKEL-KOBALT-KROM
Yer - Konum SİVAS (YILDIZELİ)-TOKAT (ÇAMLIBEL) TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1997
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İHSAN BOYALI

ÇATALKAYA-KIZIK-ALACA-CİZÖZÜ (YILDIZELİ-SİVAS,ÇAMLIBEL-TOKAT) ÇEVRESİ NİKEL-KOBALT-KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09995
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 187,09TL


Etiketler: ÇAMLIBEL, KOBALT, KROM, NİKEL, SİVAS, TOKAT, TÜRKİYE, YILDIZELİ, 9995