• MUTKİ (BİTLİS) BAYKAN (SİİRT) HANI-LİCE-KULP (DİYARBAKIR) ÇEVRESİNE AİT KROM PROSPEKSİYON RAPORU

1. ÖZ
       
Mutki (Bitlis)-Baykan (Siirt)-Ham-Lice-Kulp (Diyarbakır) çevresinde yüzeyleyen ve birbirlerini takip eden küçük peridotit kuşaklan genelde doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Bu peridotit kuşaklan genelde doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Bu peridotit kütlesi içersinde genelde küçük boyutlarda 100 adet krom ocak, yarma ve mostralarının bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Peridotitler içersinde dunit ve harzburjitler yer almaktadır. Genel tektonik hatlara yaklaşıldığında ve çökel kayaçlarda olan dokanaklarındaki peridotitler aşın derecede serpantinleşmişlerdir.
        Bölgedeki harzburjit ve dunit katmanları ile cevher zonlarının doğrultulan genelde KD-GB, KB-GD olup, eğimleri; KD ve KB'ya doğrudur. Eğim dereceleri çok değişkendir. Kromit cevherinin yan kayaç dunit ile olan ilişkileri genellikle ilksel bazı hallerde tektoniktir. Cevher zonlarının, doğrultu ve eğim yönlerindeki devamlılıkları değişiklikler göstermektedir. Devamlılığın az veya fazla oluşu krom yataklarının içinde bulunduğu peridotitin maruz kaldığı deformasyonun şiddetiyle bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Alp orojenezi esnasındaki hareketlerle ve daha somaki hareketlerle çalışma alanındaki ultramafik masif oldukça kırıklı bir yapı kazanmıştır. Her yönde olabilen bu fay ve kırık sistemi bölgedeki krom yatakları üzerinde etken olmuşlardır. Peridotitler içersindeki krom yatakları genellikle hem doğrultu atımdı, hem de eğim atımlı faylardan etkilenmişlerdir. Peridotitler içersinde bulunan krom cevheri, bantlı yer yer masif karakterde olup, şekilsiz kütleler ve çoğunlukla mercek biçiminde yataklanmıştır. Mutki yöresindeki peridotitlerde silika karbonat alterasyonu sonucu gelişmiş silisleşme yaygındır. Çalışma sahasındaki kromitler açık işletme yöntemi ile tamamen alınmış olup, bazı ocaklarda dozerli işletmeler sonucunda tahrip edilmiştir. Yörede bulunan kromit cevherinin tenörü % 26-48 Cr2O3'dır. Çalışma sahasındaki cevherleşmeler yüksek tenörlü olmalarına rağmen bant ve adeselerin boyutlarının çok küçük olmaları ekonomik potansiyel arz etmelerine engeldir.
        Çalışma sahasındaki cevherleşmeler ekonomik boyutlarda değildir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9994
Rapor Adı MUTKİ (BİTLİS) BAYKAN (SİİRT) HANI-LİCE-KULP (DİYARBAKIR) ÇEVRESİNE AİT KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum MUTKİ (BİTLİS) BAYKAN (SİİRT) HANI-LİCE-KULP (DİYARBAKIR) TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1996
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İHSAN BOYALI

MUTKİ (BİTLİS) BAYKAN (SİİRT) HANI-LİCE-KULP (DİYARBAKIR) ÇEVRESİNE AİT KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09994
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 312,26TL


Etiketler: BAYKAN, BİTLİS, DİYARBAKIR, KROM, KULP, MUTKİ, SİİRT, TÜRKİYE, 9994