• KÜTAHYA-HARLEK ILICASI JEOTERMAL ETÜT RAPORU

ÖZET
        Kütahya Harlek (Ilıca) Kaplıcası Kütahya'nın yaklaşık 25 km kuzeyinde, ESKİŞEHİR İ24d4 Paftası'nda yer alır (Ek 1).
        Sahada yer alan, en yaşlı kaya birimleri Paleozoyik yaşlı meta kuvarsit, kuvarsit şist-kalkşist ve kloritli şistler olup, mermer bant ve ara tabakaları içerirler, bunların üzerinde diskordansla Triyas yaşlı, kristalize gri renkli kireçtaşları yer alır. Paleozoyik ve Triyas yaşlı birimler üzerine Üst Kretase yaşlı ofiyolitli melanj, tektonik kontakt ile oturur, bunların üzerinde de Miyosen yaşlı tüf, aglomera ve gölsel sedimentler, Pliyosen yaşlı bazalt lavları bulunur. Bölgedeki istifin en üstünde ise Kuvaterner yaşlı traverten ve alüvyon seviyeleri yer alır.
        Sahada yapılan bu çalışma ile sahanın sıkışma tektoniğine maruz kalmış bir yapıya sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Sahada etkili olan sıkışma tektoniği iki evrede etkili olmuş olup, birinci evrede etkili olan K-G yönlü sıkışma ile yaklaşık K-G yönlü açılma çatlakları oluşmuş, bu açılmalar silis İle silis ve Obsidiyen dayklarının oluşumunu sağlamıştır. Sıkışma tektoniğinin ikinci safhasında bölge D-B yönünde sıkışmıştır. Bu sıkışma ile sahada Değirmendere boyunca KB-GD doğrultusunda uzanan sol yönlü doğrultu atımlı fay ile faylanma sırasında oluşan açılma çatlaklarından yarık volkanizması ürünü bazaltlar çıkmıştır.
        Sahada sıcaklığı 28-43°C arasında değişen kaynaklar yer almakta olup, kaynakların doğrultu atımlı sol yönlü faya bağlı açılma çatlaklarından çıktığı belirlenmiştir.
        Bu bağlamda sahada yapılan çalışmalar sonucunda kaplıcanın yaklaşık 750 m güneydoğusunda yaklaşık D-B (K70) yönlü bir açılma çatlağı tespit edilmiş ve burada 650+100 m derinliğinde bir sondaj lokasyonu önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9990
Rapor Adı KÜTAHYA-HARLEK ILICASI JEOTERMAL ETÜT RAPORU
Konu KÜTAHYA-HARLEK ILICASI JEOTERMAL ETÜT RAPORU
Yer - Konum KÜTAHYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1997
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MUSA BURÇAK NAZIM YILDIRIM TALAT YILDIRIM

KÜTAHYA-HARLEK ILICASI JEOTERMAL ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09990
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 97,67TL


Etiketler: HARLEK ILICASI, KÜTAHYA, KÜTAHYA JEOTERMAL ETÜT, 9990