• ORTA SAKARYA VE GÜNEYİNİN JEOLOJİSİ

ÖZ
       
Orta Anadolu'nun batısında yer alan çalışma alanımız Tetis kuşağı içinde, Tetis'in kuzey kolunun kapanımıyla gelişen bir dizi tektonik olaylara sahne olmuş ve bütünüyle çarpışma kuşağı özellikleri sergileyen formasyonlarla bütünleşmiş bir alandır. Gelişen deformasyonlara uygun olarak başlıca pasif kıta kenarının ve ofiyolitli melanjların metamorfizma dilimlerini içerir. Sömdiken, Sivrihisar, Eskişehir, İnönü ve Mihalıççık metamorfitleri ile Karkın formasyonu Alt Triyas yaşlı kıtasal kabuk malzemesini karakterize etmektedir. Bu birimler yer yer bazen de dilimler halinde ofiyolitler ve melanjlarla temsil edilirler. Yukarıda tanımlanan birimler üstüne gelen Jura yaşlı birimlere çakıl veren Yalnızçam ve Bozüyük granodiyoriti tarafından kesilmektedir. Bu birimler üzerine taban konglomerası ile uyumsuz olarak Jura çökelleri gelmektedir. Üst Jura-Alt Kretase yaşlı çökellerle devam eden birim, yine uyumsuz olarak Üst Kretase konglomera, kumtaşı ve bol fosilli mikritik kireçtaşları ile örtülür. Üst Kretase birimleri ise Topkaya, Yörükkaracaören granodiyoriti ve Kaymaz graniti tarafından kesilir. Bu birimlerin üzerinde konglomera ve kumtaşlarından oluşan Paleosen yaşlı birim uyumsuzlukla gelir. Konglomera, kumtaşı, kil, marn ve bol fosilli kireçtaşlarından oluşan Eosen yaşlı birim ise tüm eski birimleri uyumsuz olarak örter. Çalışma alanı en son olarak Miyosen, Pliyosen yaşlı volkanosedimanter birim ve Pleyistosen yaşlı genç çökellerle örtülmüştür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9973
Rapor Adı ORTA SAKARYA VE GÜNEYİNİN JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ALPU-MİHALLIÇCIK ESKİŞEHİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1997
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERDEM ERGÜL FAHRETTİN CEVHER H. JERF ASUTAY M. ZİYA GÖZLER

ORTA SAKARYA VE GÜNEYİNİN JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09973
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 493,11TL


Etiketler: ALTIN, ASBEST, BAKIR, BARİT, DEMİR, DİYABAZ, FLUORİT, GABRO, İ24, İ25, İ26, İ27, JİPS, JURA, KİL, KRETASE, KROM, LİNYİT, MANGAN, MANGENEZ, MANYEZİT, MELANJ, METAMORFİTLER, NADİR, NİKEL, OFİYOLİT, PERLİT, SEPİYOLİT, TALK, TERSİYER, TETİS, TRİYAS, ULTRAMAFİT, 9973