• SUNGURLU-ALACA (ÇORUM) VE SORGUN (YOZGAT) CİVARININ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

1. ÖZET
       
Çorum-Yozgat İlleri'nin sınırları içerisinde, Sungurlu-Alaca-Sorgun ilçeleri'nin arasında yüzeyleyen peridotit kuşaklarının krom potansiyeli açısından incelenmesi ve Önemli görülen sahaların belirlenmesi çalışmanın esas amacını teşkil eder. Yaklaşık 3000 km2'lik bir alanı kapsayan çalışma sahasında bugüne kadar kromit cevherleşmesine ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. 1984 yılında MTA tarafından başlatılan projenin devamı niteliğinde olan bu prospeksiyon çalışması sahada krom cevherleşmelerine yönelik ilk arama çalışmasıdır.
        Çalışmalar sonucunda sahada küçük boyutlarda yaklaşık 90 krom mostra ve yarmalarının bulunduğu ortaya çıkartılmıştır. Bunların saha içindeki konumları, Özellikle dikkate alınarak genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.
        Yapılan madencilik çalışmaları; genellikle krom mostralarında yarma yapılarak cevherlerin alınması şeklindedir.
        Çalışma sahasında litolojik birim olarak serpantinit, spilit, radyolarit ve kireçtaşı blokları içeren ofiyolitik melanj yüzeylemektedir.
        Çalışmanın esasını teşkil eden peridotit kayaçlar (dunit-harzburjit, serpantinit) saha genelinde fazla yaygın bulunmamakla birlikte serpantinleşme oldukça ileri derecededir. Serpantinleşmenin ileri derecede olması ve tektonizma nedeniyle sahada iç yapı unsurları kaybolmuştur. Bu nedenle sahadaki cevherleşmelerin doğrultu ve eğimleri değişkendir. Yan kayaç dunit ile olan ilişkileri genellikle tektoniktir. Alp Orojenezi sırasında veya izleyen dönemindeki hareketler sonucunda çalışma alanında ultrabazik kayaçlar oldukça kırıklı bir yapı kazanmışlardır.
        Cevher zonları genelde küçük mercekler, yer yerde bant şeklinde gözlenmektedir. Bant ve mercekler ise çoğunlukla masif tipte cevher içerirler. Çalışma sahasındaki cevherleşmeler yüksek tenörlü olmalarına rağmen boyutlarının çok küçük kalması ekonomik potansiyel arz etmelerine engeldir.
        Çalışma sahasındaki cevherleşmeler ekonomik ilgiyi çekecek nitelikte değildir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9964
Rapor Adı SUNGURLU-ALACA (ÇORUM) VE SORGUN (YOZGAT) CİVARININ KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum ÇORUM ÇORUM-YOZGAT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1996
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İHSAN BOYALI

SUNGURLU-ALACA (ÇORUM) VE SORGUN (YOZGAT) CİVARININ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09964
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 287,47TL


Etiketler: ÇORUM, KROM, YOZGAT, 9964