• ANKARA İLİNİN ÇEVRE JEOLOJİSİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PROJESİ

ÖZ
            Ankara İlinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları Projesi olarak 1994 yılında başlayan çalışmalar, 1995 yılında projenin amaç ve şekli değiştirilerek, proje içinde yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. 1994 yılı arazi çalışmaları ile bölgenin korelasyonu yapılarak Bolu H29, Çankırı H30, Ankara İ29 ve Kırşehir İ30-a,b paftaları tek bir açıklama altında birleştirilmiştir. Bölgede en altta Triyas yaşlı Ankara grubunu oluşturan kayatürleri vardır. Ankara grubu, yeşilşist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş kayaçlardan oluşan Emir formasyonuna, metakonglomera, metakumtaşı, kumlu kireçtaşı ve metavolkanitten oluşan Elmadağ formasyonuna, metavolkanit, metatüf ve aglomeradan oluşan Ortaköy formasyonu'na ve kristalize kireçtaşından oluşan Keçikaya formasyonu'na ayırtlanmıştır. Ortaköy formasyonu, İmrahor kireçtaşı üyesi ve radyolarit üyesi'ne ayırtlanmıştır. Ankara grubunu oluşturan birimler yer yer diyabaz daykları tarafından kesilmişler ve içlerinde değişik boyutlarda Karbonifer, PermoKarbonifer ve Permiyen yaşlı kırıntılı ve kireçtaşı blokları içerirler. Ayrıca Emir formasyonu içinde az da olsa, metaultramafitler saptanmıştır. Ankara grubu üzerine çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı ve kumlu kireçtaşından oluşan Liyas yaşlı Hasanoğlan formasyonu uyumsuz olarak gelir. Havzanın değişik kesimlerinde pillov yapılı, iri feldspatlı volkanitler ve kireçtaşından oluşan Liyas yaşlı Günalan formasyonu ilk kez bu çalışmada saptanmıştır. Günalan formasyonu içindeki kireçtaşları Hörç üyesi olarak ayırtlanmıştır. Hasanoğlan formasyonu üste doğru ise Akbayır formasyonuna geçer. Bölgede ofiyolitler üç ayrı konumda bulunurlar. Bunlar; Jura-Alt Berriasiyen oluşum yaşlı ve kısmen iç düzeni korunmuş Eldivan ofiyolit topluluğu, Alt Kretase'de bölgeye yerleşen ve tektonik dokanaklı, değişik yaş ve kökende kayaç bloklarını kapsayan Dereköy ofiyolitli melanjı ve Üst Kretase yaşlı sedimanter birimler içerisinde Eldivan ofiyolit topluluğundan ve Dereköy ofiyolitli melanjın'dan aktarılan olistolit ve olistostromlardır. Eldivan ofiyolit topluluğu ve Dereköy ofiyolitli melanjı üzerine Senomaniyen-Kampaniyen yaşlı Kılıçlar grubunu oluşturan birimlerden Hisarköy formasyonu uyumsuz olarak gelir. Hisarköy formasyonu, düşeyde ve yanalda ise Karadağ formasyonu ile geçişli ve giriktir. Hisarköy ve Karadağ formasyonları içinde olistolit ve olistostromlar vardır. Ayrıca Hisarköy formasyonu içinde kayatürüne bağlı olarak Cengizpınar volkanit üyesi, Kocatepe kireçtaşı üyesi ve radyolarit üyesi, Karadağ formasyonu içinde ise Kurşunludüz kireçtaşı üyesi ayırtlanmıştır. Kılıçlar grubunu oluşturan birimler üste doğru havzanın değişik kesimlerinde Maastrihtiyen yaşlı farklı birimlere geçerler. Ilıcapınar formasyonu, Kılıçlar grubu üzerine kazıma yüzeyli olarak gelir. Üstte ve yanalda ise Haymana formasyonu ile geçişli ve giriktir. Haymana formasyonunun sığlaşması sonucu oluşan self ve resifal çökeller  Malboğazı  formasyonu olarak ayırtlanmıştır. Paleosen yaşlı birimler ortam ve kayatürü özelliklerine göre Kızılçukur formasyonu, Çaldağ formasyonu ve Dizilitaşlar formasyonu olarak ayırtlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9961
Rapor Adı ANKARA İLİNİN ÇEVRE JEOLOJİSİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PROJESİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ANKARA ANKARA-KIZILCAHAMAM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1996
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BEHÇET AKYÜREK FUAT ŞAROĞLU İBRAHİM PAPAK MEHMET DURU NESRİN PEHLİVAN OSMAN GÖNENÇ SALAHİ GRANİT TALİA YAŞAR YAVUZ F. SÜTÇÜ

ANKARA İLİNİN ÇEVRE JEOLOJİSİ VE DOĞAL KAYNAKLAR PROJESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09961
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 792,22TL


Etiketler: ANKARA, DOĞAL KAYNAKALAR, H29, H30, İ29, İ30, JEOLOJİ, KIZILCAHAMAM, 9961