• AYAŞ (ANKARA) CİVARININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

AYAŞ (ANKARA) CİVARININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

ÖZET
        Bu çalışma, MTA Genel Müdürlüğü ile Ayaş Belediye Başkanlığı arasındaki protokol gereği, Ayaş (Ankara) civarında Belediyece talep edilen Jeotermal akışkan sondaj lokasyonunun belirlenmesi amacıyla Ayaş İlçesi ile Çoban Hamamı Mevki arasında (Ek 1) yaklaşık 100 km2'lik bir alanda jeolojik ön etüt olarak gerçekleştirilmiştir.
        İnceleme alanında, en yaşlı birimler killi şist kalkşist ve mermerlerden oluşan Triyas yaşlı metamorfitlerdir. Bunların üzerinde Jura Kireçtaşları uyumsuz olarak gelir. Bunların üzerine Miyosen ve Pliyosen çökelleri diskordan olarak gelir. Konglomera, kiltaşı, marn, kumtaşı, piroklastik ağırlıklı birimin üst kısımlarında jips bankları ağırlık kazanır. Plio-Kuvaterner aralığında gelişen volkanik domlaşmalar daha çok bazik karakterlidir. Çoban Hamamı civarında görülen granadiyoritler ve asidik volkanik domlaşmalar çalışma alanının diğer magmatik birimlerini oluşturur. Ayaş civarında geniş bir alanda en genç birimlerin üzerinde yer yer çökellerin yer yer volkanitlerin üzerinde gelişen volkanik kökenli silisifiye zon ayrı bir Litolojik birim olarak ayırtlanabilir.
        Ayaş ve yakın civarı domlaşmalar nedeniyle bugünkü morfolojisini kazanmıştır.
        Gerek Ayaş civarındaki bazik domlaşmalar, gerekse Çoban Hamamı civarındaki asidik magmatik faaliyetler Jeotermal model için bir ısıtıcının varlığını gösterebilir. Ayaş'ın batısında örtü kayanın gelişmiş olması, özellikle Miyosen içindeki konglomeratik seviyelerin ve örtü altında gelişebilecek bir endojen domun karakteri nedeniyle rezervuar oluşturabileceği düşüncesi kuramsal bir jeotermal modeli ortaya koyabilecek veriler olarak kabul edilebilir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9960
Rapor Adı AYAŞ (ANKARA) CİVARININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Konu AYAŞ (ANKARA) CİVARININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Yer - Konum ANKARA AYAŞ-ANKARA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1996
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DOĞAN YURTSEVEN SERVET AÇIKGÖZ

AYAŞ (ANKARA) CİVARININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09960
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 260,60TL


Etiketler: ANKARA, ANKARA JEOLOJİ, ANKARA JEOTERMAL, AYAŞ, AYAŞ JEOTERMAL, JEOTERMAL ENERJİ, 9960