• ANKARA-ÇUBUK; KIZILCAHAMAM-KAZAN ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

1. ÖZET
        Ankara Kenti'nin Jeotermal enerji ile ısıtılabilme olanaklarını ortaya koymak amacıyla 1972-1976 yılları arasında sürdürülen jeoloji çalışmalarının sonuçları bu raporda toplanmaktadır.
        Çalışma alanımızdaki jeolojik birimlerin temelinde Paleozoyik yaşlı Karagüney Şisti ve Aydıncık Formasyonu yer almaktadır. Mesozoyik ise Kapaklı Kireçtaşı Köserelikkızığı Formasyonu Karalar Kireçtaşı, Aktaş Formasyonu, Göksivri Formasyonu, Dikmendede Formasyonu, Kınık Formasyonu, Çakmaklı Formasyonu ile temsil edilmektedir. Tersiyer yaşlı birimler Asmalı, Bünüş, Lezgi, Sarıkaya, Karataş, Pazar ve Sinap Formasyonları olarak ayırtlanarak haritalanmıştır.
        Kuvaterner oluşumlar olarak alüvyonlar, travertenler, birikinti konileri, yamaç molozları, yamaç döküntüleri eski birimleri örtmektedirler.
        Araştırma sahasında volkanik etkinlik; Paleozoyikte Aydıncık Formasyonu içerisinde serpantin, peridotit ve diyabazlarla, Mesozoyik'te Aktaş Formasyonu, Dikmendede Formasyonu ve Çakmaklı Formasyonu'nda trakit, traki-andezit ve alkali diyabaz silleri ile temsil edilmektedir. Sarıkaya Formasyonu altında gözlenen AA türündeki Alt lavlar ile Pazar Formasyonu ile girift durumda olan Ara lavlar, geniş bir yayılım gösteren Tersiyer volkanikliğinin ürünleridir.
        Yine Tersiyer volkanizması temsil eden ve Üst lav olarak ayırtlanan asit lav ve domları, çalışma alanımızdaki en genç volkanik etkinliğin ürünleridir.
        Çalışma alanımızda Paleozoyik, Mesozoyik ve Tersiyer birimler arasında açısal uyumsuzluklar tespit edilmiş ve bu uyumsuzluklara neden olan orojenik fazlar ayırtlanmıştır.
        Bölgemizde etkin olan Alpin orojenezi daha çok kırıklı yapıların oluşmasına neden olmuştur. Gerek kırık hatları gerekse kıvrım eksenlerinin gidişi, genel tektonik istikametlere uygun olarak doğu-batı, kuzeydoğu-güneybatı ve kuzeybatı-güneydoğu uzanımları göstermektedir.
        Araştırma sahamızın jeotermal olanakları projenin başlangıç amacını oluşturan Ankara Kenti'nin ısıtılmasını sağlamaktan uzak olmakla birlikte yeni yerleşim alanlarında jeotermal olanaklardan yararlanmak mümkündür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9949
Rapor Adı ANKARA-ÇUBUK; KIZILCAHAMAM-KAZAN ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Konu ANKARA-ÇUBUK; KIZILCAHAMAM-KAZAN ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Yer - Konum ANKARA ANKARA (KAZAN-ÇUBUK-KIZILCAHAMAM)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1980
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BİLGE ERİŞEN M.REFİK ÜNLÜ

ANKARA-ÇUBUK; KIZILCAHAMAM-KAZAN ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09949
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.037,69TL


Etiketler: ANKARA, ANKARA JEOLOJİ, ANKARA JEOTERMAL, ÇUBUK, KAZAN, KIZILCAHAMAM, 9949