• RİZE-ANDON İÇMECESİ VE İKİZDER-ILICAKÖY SICAKSU SAHALARININ HİDROJEOLOJİ RAPORU

ÖZET
        Bu Çalışma, Rize Valiliği'nin isteği üzerine İkizdere İlçesi Ilıcaköy Kaplıcası ve Küçükçayır Köyü Andon İçmeceleri'nin sularının oluşumu, özelliklerinin belirlenmesi, debi ve sıcaklıklarının artırılması olanaklarının araştırılması için yapılması yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda bölgede detay jeolojik ve hidrojeolojik incelemeler yapılarak gerekli görülen yerlerden kaya ve su örnekleri alınmış, analizleri yaptırılarak değerlendirilmesi yapılmıştır.
        Jeolojik açıdan sahada yaşlıdan gence doğru Üst Kretase yaşlı bazalt, andezit lav-piroklast karmaşığı, üzerine  granit-monzonit-granodiyorit-mikrogranit ve en üstte Kuvaterner yaşlı alüvyon saptanmıştır.
        Sahada incelemeler, Andon İçmecesi ve İkizdere-Ilıcaköy Kaplıcası'na yönelik olarak yapılmıştır. Andon İçmeceleri, Üst Kretase yaşlı bazalt-andezit lav ve piroklast karmaşığı içerisindeki faylaşmalarla yüzeye çıkan iki kaynak şeklinde görülmektedir. Yukarı ve Aşağı Kaynak olarak isimlendirilen bu kaynakların toplam debisi 0.030 lt/sn ve sıcaklığı 12°C'dir.
        İkizdere-llıcaköy Sıcaksu Kaynaklarının toplam debisi 0.5 lt/sn ve sıcaklıkları 27-30°C arasındadır.
        Andon içmeceleri mevcut debisiyle talebi karşılamamaktadır. Bu nedenle öncelikle Ilıca Dere içerisinde başka kaynak olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Bunu için Yukarı Kaynak'ın 100 m kadar yukarısından, Aşağı Kaynak'ın 50 m aşağısına kadarki bölgede dere suyu kapalı boru içine alınarak, vadi tabanında dere suyu akımı kesilmelidir. Böylece vadi tabanında başka kaynak olup olmadığı belirlenmelidir. İfade edilen şartların yerine getirilmesi durumunun hem içmece ve hemde "Rize Grup İçmesuyu Projesi" nin sıhhati açısından da gerekli olduğu düşünülmektedir.
        İkizdere-llıcaköy Sıcaksu sahasında yapılan incelemeler sonucunda arazinin örtülü olması sondaj lokasyonu vermede güçlükler oluşturmaktadır. Bu nedenle sondaj lokasyonu vermeden önce bölgede bir Jeofizik (rezistivite) etüdünün yapılması gerekmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9946
Rapor Adı RİZE-ANDON İÇMECESİ VE İKİZDER-ILICAKÖY SICAKSU SAHALARININ HİDROJEOLOJİ RAPORU
Konu RİZE-ANDON İÇMECESİ VE İKİZDER-ILICAKÖY SICAKSU SAHALARININ HİDROJEOLOJİ RAPORU
Yer - Konum RİZE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.09.1996
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MURAT GÜNDÜZ

RİZE-ANDON İÇMECESİ VE İKİZDER-ILICAKÖY SICAKSU SAHALARININ HİDROJEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09946
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 107,13TL


Etiketler: ANDON İÇMECESİ, İKİZDERE ILICASI, JEOTERMAL, RİZE, SICAKSU, 9946