• GÖRDES NEOJEN HAVZASININ JEOLOJİSİ

ÖNSÖZ
        Gördes Havzası'nda yaklaşık 2000 m kalınlığa ulaşan karasal Neojen tortullaşması, Alt Miyosen ve Üst Miyosen dönemlerini kapsayan başlıca iki çökelim evresinde gelişmiştir. Bölgesel ölçekte, Orta Miyosen uyumsuzluğu ile ayrılan çökelim dönemlerinin her biri, alttan üste alüvyon yelpazesinden gölsel ortama çevrilen ve volkanik ara katkılar içeren tortul istiflerden oluşur.
        Kalınlığı 1600 m'ye ulaşan Alt Miyosen yaşlı Gördes Grubu, alttan üste, alüvyon yelpazesi ortamında çökelimi yansıtan Kürtköyü Formasyonu, fluviyal Yeniköy Formasyonu, gölsel Çıtak Formasyonu ve gölsel Tekkedere Formasyonu'ndan oluşur. En çok 400 m kalınlığındaki Üst Miyosen yaşlı Kavakalan Grubu, altta alüvyon yelpazesi kökenli Şarlakdere Formasyonu, üstte gölsel Kepeztepe Formasyonu'ndan oluşur. Kalkalkalin nitelikli asidik-ortaç Alt Miyosen volkanizması, üç evrede gelişmiştir. Birinci evrede, dasitik Dargıl Piroklastikleri ile dasit ve riyodasit bileşimli Ekizyaka Volkanitleri; ikinci evrede, riyolitik Gökyar Tüfü ile Kobaklar Riyoliti ve üçüncü evrede, dasit, riyodasit ve riyolit bileşimli Azimdağı Volkanitleri oluşmuştur. Hacıhıdır Bazaltı, Kuvaterner başında etkinleşen alkali bazaltik Kula Volkanizması'nın erken ürünlerindendir.
        Erken Miyosen genişleme tektoniğinin belirlediği KKD gidişli büyüme fayları, havzanın batı yönlü bakışımsız yapılanmasını ve Neojen tortullaşmasını denetlemiştir. KB, BKB ve DKD gidişli normal faylar, tortullaşma sonrasıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9931
Rapor Adı GÖRDES NEOJEN HAVZASININ JEOLOJİSİ
Konu MANİSA-GÖRDES JEOLOJİ
Yer - Konum MANİSA MANİSA-GÖRDES
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1996
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FİKRET GÖKTAŞ

GÖRDES NEOJEN HAVZASININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09931
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 124,30TL


Etiketler: GÖRDES, JEOLOJİ, MANİSA, MANİSA JEOLOJİ, 9931