• DİYARBAKIR-ERGANİ-ÇINAR ALANININ JEOLOJİSİ

ÖZ

        Çalışma alanında yüzeylenen litostratigrafik birimlerin büyük çoğunluğu Arap Levhasına ait otokton birimlerden oluşur. Bunun yanı sıra, Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı içinde yer alan ve bölgeye allokton olarak yerleşen birimler çalışma alanının KB köşesinde dar sayılabilecek bir alanda yüzeylenirler.
        Çalışma alanının kuzey bölümünde en yaşlı birimler Jura-Kretase yaşlı Koçali Karmaşığı, Karadut Karmaşığı ve Hezan Grubu'na ait birimlerdir. Güney kesimlerde ise, Mardin Grubuna ait Üst Kretase yaşlı Karababa formasyonunun üst kesimleri ile üzerine uyumlu olarak gelen Karaboğaz formasyonudur. Çalışma alanında gözlenen Mesozoik yaşlı birimlerin birbirleri ile olan ilişkileri gözlenememiştir. Hem kuzey hem de güney alanlarda Mesozoyik yaşlı birimler üzerine Eosen yaşlı Midyat grubuna ait birimler (Gerçüş fm., Hoya fm. ve Gaziantep fm.)uyumsuz olarak gelir. Midyat grubu bölgede transgresif bir seri ile çökelime başlamış (Gerçüş fm. ve Hoya fm.), regresif bir seri ile çökelimini tamamlamıştır (Gaziantep fm.). Bunun üzerine Miyosen döneminde yine transgresif olarak Silvan grubuna ait birimler (Kapıkaya fm., Fırat fm. ve Lice fm.) uyumsuz olarak gelmiştir. Üst Miyosen döneminden sonra denizel ortamın bölgeden tamamen çekilmesi sonucunda karasal nitelikli Şelmo, Yeniköy ve Gölpınar formasyonları çökelmiştir.
        Anadolu Levhası ile Arap Levhası arasında Orta Miyosen'den itibaren gelişen kıta-kıta çarpışmasını izleyen dönemde bölge sıkışma tektoniği rejiminin etkisi altında kalmıştır. Bölgede kuvvet dengelenimine bağlı olarak K-G doğrultulu açılma çatlakları gelişmiş ve bu çatlaklardan manto yükselimi sonucunda Karacadağ ve Ovabağ Volkanitleri yüzeylenerek bölgedeki tüm yaşlı birimleri örtmüştür. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda volkanizmanın KB'dan GD'ya doğru gençleştiği gözlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9927
Rapor Adı DİYARBAKIR-ERGANİ-ÇINAR ALANININ JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum DİYARBAKIR ERGANİ-ÇINAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1995
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ EKBER AKÇAY CEBRAİL POLAT ERGÜN MANAV İBRAHİM AKBULUT İSKENDER BEDRİ ÖZGÜR MURAT KUM SELAMİ BAĞIRSAKÇI YUNUS AY

DİYARBAKIR-ERGANİ-ÇINAR ALANININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09927
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 479,48TL


Etiketler: EOSEN, GERCÜŞ FORMASYONU, HOYA FORMASYONU, JURA, KARACADAĞ, KRETASE, L43, L44, MİDYAT FORMASYONU, MİYOSEN, M44, REGRESİF SERİ, TRANSGRESİF SERİ, VOLKANİTLER, 9927