• ŞABANÖZÜ-ELDİVAN-YAPRAKLI-ILGAZ (ÇAKIRI) KALECİK-ÇUBUK (ANKARA) VE ÇEVRESİNİN KROM PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZET
       
Rapor, Eldivan-Şabanözü-Yapraklı-Ilgaz (Çankırı) çevresinde yüzeylenen ve değişik yazarlarca "Eldivan Ofiyolit Kompleksi" ile "Ahlat Ofiyolitli Melanjı" olarak adlandırılan birimlerde, MTA tarafından gerçekleştirilen 1/25.000 ölçekli krom prospeksiyon çalışmalarının sonuçlarını sunmaktadır.
        Önceki yıllarda hazırlanan 28 adet 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası göz önünde tutularak; sözü edilen birimlerde toplam 1400 km2'lik bir alanda, bu çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
        Bu amaçla, inceleme alanının değişik kesimlerinde 29 yerde yüzeylenen cevher zonlarının 1/25.000 ölçekli haritaya işaretlenmesi yanında; bu zonlarda arama ve üretim amacıyla değişik boyutlarda açılmış, 38 adet ocak, yarma gözden geçirilerek değerlendirilmesi yapılmış, bir kısmının 1/200 ve 1/500 ölçekli planları çizilmiştir.
        Bu çalışmalar sırasında ve bölgede yapılan diğer çalışmalarda,  peridotitlerin istifsel düzenlerine ve iç yapılarına ağırlık veren bir çalışmanın gerçekleştirilmemesi nedeniyle, ofiyolitik birimlerde, hangi kayaların hangi düzen içerisinde bulunduğu bilinmemektedir. Ancak, metamorfik peridotitlerin en yaygın kaya birimi olduğu görülmüş, levha daykların varlığına ise rastlanılmamıştır. 
        Gözlem yapılan cevher zonlarının büyük bir kısmının, inceleme alanının güneyinde yer alan Eldivan Ofiyolit Kompleksi'nin değişik kesimlerinde yüzeylendiği görülmüştür. 5 ayrı başlık altında gruplandırılarak tanıtılan söz konusu bu zonların, yan kayaçla olan dokanaklarının genelde ilksel nitelikli oldukları ve yüzeylendikleri gözlenmiştir. Bu zonların doğrultu boyunca izlenebilen uzanımları, bir kaç m ile 110 m arasında değişmekte ve KD-GB, KB-GD doğrultulu ve 40-70° ile GB-KB'ya eğimli bir iç yapı düzeni sunmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9901
Rapor Adı ŞABANÖZÜ-ELDİVAN-YAPRAKLI-ILGAZ (ÇAKIRI) KALECİK-ÇUBUK (ANKARA) VE ÇEVRESİNİN KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum ÇANKIRI ŞABANÖZÜ-ELDİVAN-YAPRAKLI-ILGAZ (ÇAKIRI) KALECİK-ÇUBUK (ANKARA)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1995
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. KEMAL AKIN

ŞABANÖZÜ-ELDİVAN-YAPRAKLI-ILGAZ (ÇAKIRI) KALECİK-ÇUBUK (ANKARA) VE ÇEVRESİNİN KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09901
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 435,85TL


Etiketler: ÇANKIRI, ELDİVAN, ILGAZ, KROM, ŞABANÖZÜ, YAPRAKLI, 9901