• TUZLA (ÇANAKKALE-AYVACIK) SAHASININ VE AU CEVHERLEŞMESİ ETÜT RAPORU

TUZLA (ÇANAKKALE-AYVACIK) SAHASININ
JEOLOJİSİ ve Au CEVHERLEŞMESİ ETÜT RAPORU

1. ÖZET
        Bu çalışma,"Biga Yarımadası Ağır Mineral Projesi" kapsamında yürütülmüş; sahadaki alterasyon zonları ve silisleşmelerin kısmen detayladırılması ve ayrıntılı çalışmaya gerek olup olmadığının ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilmiştir.
        Çalışmada, alterasyon zonlarından alınan toprak numunelerinin bate ve kimyasal, kaya numunelerinin kimyasal analizleri değerlendirilmiştir.
        Çalışma sahası, Çanakkale ili Ayvacık ilçesinin batısında, İ.l6-b3 No'lu 1/25.000 ölçekli topografik pafta içerisinde olup Tuzla ve Naldöken Köyleri arasındadır.
        Çalışma sahamız yakın çevresinde, Paleozoik yaşlı metamorfik kayaçlar, Miyosen yaşlı Kestanbol granodiyoriti ve volkanik kayaçlar ile Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı denizel ve gölsel çökeller görülmektedir. Kuvaterner'de ise alüvyonlar oluşmuştur.
        Tuzla Köyü yöresinde aktif hidrotermal alterasyon gözlenmektedir. Çalışma sahasındaki kuzeydoğu gidişli silis zonunun çevresinde killeşme gelişmiştir.
        Alınan toprak numunelerinin bate incelemelerinde 30 adete kadar Au tanesi sayılmış, kimyasal analizlerde de en yüksek 0,76 ppm Au deleri elde edilmiştir.
        Saha epitermal altın yataklanmasına uygun bir model sunmaktadır. Ancak örnek sayısının azlığı, istenilen detaya inilememesi nedeniyle ekonomik olabilecek bir mineralizasyonun olup olmadığı ortaya çıkarılamamıştır.
        Elde edilen veriler ışığında, sahada detay harita yapımı ve numunelendirilmesinde yarar görülmektedir.

 

Rapor Özellikleri
Rapor No 9892
Rapor Adı TUZLA (ÇANAKKALE-AYVACIK) SAHASININ VE AU CEVHERLEŞMESİ ETÜT RAPORU
Konu ALTIN
Yer - Konum ÇANAKKALE TUZLA (ÇANAKKALE-AYVACIK)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1996
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A.NECİP PEHLİVAN FAHRETTİN KAYHAN TUNCAY ANDİÇ

TUZLA (ÇANAKKALE-AYVACIK) SAHASININ VE AU CEVHERLEŞMESİ ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09892
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 90,97TL


Etiketler: ALTIN, AYVACIK, ÇANAKKALE, TUZLA, 9892