• KURŞUNLU-ILGAZ (ÇANKIRI) ARAÇ-TOSYA (KASTAMONU) KARGI (ÇORUM) VE ÇEVRESİNİN KROM PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZ
        Rapor, Kurşunlu-Ilgaz (Çankırı) ve Araç-Tosya (Kastamonu) ile Kargı (Çorum) çevresinde yüzeylenen; değişik yazarlarca "Aktaş Karmaşığı", "Ahlat Ofiyolitli Melanjı" ve "Kargı Ofiyolitli" olarak adlandırılan birimlerde, MTA tarafından gerçekleştirilen 1/25.000 ölçekli krom prospeksiyon çalışmalarının sonuçlarını sunmaktadır.
        Önceki yıllarda hazırlanan 42 adet 1/25 000 ölçekli jeoloji haritası göz önünde tutularak; sözü edilen birimlerde toplam 950 km2'lik bir alanda, bu çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
        Bu amaçla, inceleme alanının sadece bir yerinde yüzeylenen cevher zonunun 1/25.000 ölçekli haritaya işaretlenmesi yanında; bu zonda arama amacıyla açılmış yanmanın değerlendirilmesi yapılmış ve 1/100 ölçekli planı çizilmiştir.
        Bu çalışmalar sırasında ve bölgede yapılan diğer çalışmalarda, peridotitlerin istifsel düzenlerine ve iç yapılarına ağırlık veren bir çalışmanın gerçekleştirilmemesi nedeniyle, ofiyolitik birimlerde, hangi kayaların hangi düzen içerisinde bulunduğu bilinmemektedir.
        Güncelleştirme çalışmaları sonucunda, inceleme alanında tek bir yerde yüzeylenen cevher zonunun masif türde (% 52 Cr2O3) cevher içerdiği, yan kayaçla olan sınırının tektonik nitelikli olduğu ve 75 ton kadar bir potansiyel sunduğu belirtilmiştir.
        Bu nedenle, bu rapor kapsamında incelenen ofiyolitlerin krom cevherleşmesi bakımından önemli olmadığı görüşüne varılarak bir öneri getirilmemiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9886
Rapor Adı KURŞUNLU-ILGAZ (ÇANKIRI) ARAÇ-TOSYA (KASTAMONU) KARGI (ÇORUM) VE ÇEVRESİNİN KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum KURŞUNLU-ILGAZ (ÇANKIRI) ARAÇ-TOSYA (KASTAMONU) KARGI (ÇORUM) TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1995
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. KEMAL AKIN

KURŞUNLU-ILGAZ (ÇANKIRI) ARAÇ-TOSYA (KASTAMONU) KARGI (ÇORUM) VE ÇEVRESİNİN KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09886
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 148,24TL


Etiketler: ÇANKIRI, ÇORUM, KASTAMONU, KROM, TÜRKİYE, 9886