• KIZILDERE JEOTERMAL SANTRALINDAN BOŞALAN ATIK SUYUN ISITMADA KULLANILMASI VE REENJEKSİYON AŞAMALARINDA OLASI ÇÖKELİM ASGARİ OLABİLMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

ÖZET
       
Denizli-Kızıldere Jeotermal Akışkanı'nın elektrik üretiminde kullanımından sonra, açığa çıkan 145°-147 °C atık suyun hangi koşullarda ısıtma ve reenjeksiyonda kullanılabileceğinin araştırılması amacıyla, üretim halindeki bütün kuyular ve drenaj kanalı üzerinde bir aylık süre ile çökelme konusunda birtakım kimyasal testler yapılmıştır. Test esnasında KD-6, KD-13, KD-14, KD-15, KD-16, KD-20, KD-21 ve KD-22 kuyularının her birinden 35'er lt asitli ve asitsiz numuneler alınarak, çeşitli zaman ve sıcaklık kademelerinde, SiO2 ve diğer bileşiklerin davranış biçimleri, arazide kurulan laboratuvarda araştırılmıştır. Ayrıca 8 kuyunun atık su karışımını, Büyük Menderes Nehri'ne taşıyan kanaletin sıcaklığa bağlı olarak 4 noktasından örnekler alınmış ve analizleri yapılmıştır.
        Yapılan analiz ve hesaplamalarla, buharı ayrıştırılıp türbine gönderilen Kızıldere Jeotermal Akışkanı'nın separatörden hemen sonra, kuyudan kuyuya değişmekle beraber 300-330 mg/1 kuvars+amorf formda SiO2 içerdiği, atmosfere açılan susturucu ve savaklarda ikincil buharlaşmadan sonra SiO2 miktarının 364-395 mg/l konsantrasyona yükseldiği gözlenmiştir. Hesapla, 196-211 °C rezervuar sıcaklığında olan Kızıldere Jeotermal Akışkanı'nın 290-310 mg/l civarında kuvars formda SiO2 içerebileceği bulunmuştur (buharlaşma öncesi tek faz).
        Savaklardan alınan numunelerde, Ca++ iyon konsantrasyonunun 1.2-3.6 mg/l arasında olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu miktar, akışkan yukarıya doğru yükselirken basınç ve dolayısıyla CO2 kaybından ötürü meydana gelen kabuklaşmadan arta kalan ve su fazı ile taşınabilen Ca++ miktarıdır. Gerek rezervuar şartlarındaki hesaplamalar ve gerekse basılan inhibitörlerle kabuklaşma yaptırılmadan yüzeye çıkarılan Ca++ iyon miktarından, Kızıldere Jeotermal Akışkanı'nın flaşing (bubling) öncesi 10-15 mg/l Ca++ içerdiği tespit edilmiştir. Buharlaşmalardan ötürü konsantrasyon zenginleşmesi beklenen, ancak yolda çökelmelerden dolayı konsantrasyonu 10-15 mg/l'den 1.2-3.6 mg/l'ye düşen Ca++ iyonu ısıtma ve reenjeksiyon aşamasında sorun yaratacak düzeyde değildir. Hatta reenjeksiyonda rezervuarın Ca++ açısından seyrelmesine neden olabilecektir. Ancak gerekli önlemler alınmasa bunları SiO2 için demek mümkün değildir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9882
Rapor Adı KIZILDERE JEOTERMAL SANTRALINDAN BOŞALAN ATIK SUYUN ISITMADA KULLANILMASI VE REENJEKSİYON AŞAMALARINDA OLASI ÇÖKELİM ASGARİ OLABİLMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER
Konu KIZILDERE JEOTERMAL SANTRALINDAN BOŞALAN ATIK SUYUN ISITMADA KULLANILMASI VE REENJEKSİYON AŞAMALARINDA OLASI ÇÖKELİM ASGARİ OLABİLMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER
Yer - Konum DENİZLİ KIZILDERE-DENİZLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1996
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar METİN CAN

KIZILDERE JEOTERMAL SANTRALINDAN BOŞALAN ATIK SUYUN ISITMADA KULLANILMASI VE REENJEKSİYON AŞAMALARINDA OLASI ÇÖKELİM ASGARİ OLABİLMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09882
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 116,00TL


Etiketler: ATIK SUYUN ISITMADA DEĞERLENDİRİLMESİ, DENİZLİ, JEOTERMAL, KIZILDERE, REENJEKSİYON, 9882