• YENİÇAĞA-GEREDE-ESKİPAZAR ARASININ JEOLOJİSİ VE KUZEY ANADOLU FAYI

ÖZ

        Bu araştırmanın ana amacı Kuzey Anadolu Fayı'nın yaşı, atımı ve jeolojik evrimi ile ilgili bilgiler toplamaktadır. Araştırma sırasında çalışılan alanın 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarını yapmak ulaşılması istenen diğer bir hedeftir.       
        Çalışılan alanda Kuzey Anadolu Fayı (KAF) sağ yönlü doğrultu atımlı özelliği ile farklı kaya topluluklarını karşıkarşıya getirmiştir. Bu nedenle KAF-ın kuzey ve güneyinde olmak üzere farklı iki stratiğrafi dizilim ayırt edilmiştir.
        Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzeyinde, en altta Yumaktepe kuvarsiti, Beyköy graniti, Cankurtaran kireçtaşları ile kırıntılardan meydana gelen Çapak formasyonu yer alır. Devoniyen yaşının olasılı olarak verildiği bu birimler arasındaki stratiğrafik ilişkiler açık değildir. Ortama sonradan katılmış (allokton) olabilirler. Bu alanda gözlenen Mesozoyik yaşlı birimler fliş karakterinde ve Alt Kretase yaşlı olan Ulus formasyonu ile başlar. Üsrte doğru Arkotdağ grubu yeralır. Arkotdağ grubu yanal ve düşey olarak birbirlerine geçişli olan Gücük ve Gerede formasyonlarından meydana gelir. Üst Kretase yaşlı olan her iki birimden Gücük Formasyonu kırmızı renkli killi kireçtaşı, kumtaşı, kireçtaşı ve çamurtaşları, Gerede formasyonu ise değişik yaş ve farklı kaya türünden bloklar bulunduran kırmızı renkli kireçtaşı, killi kireçtaşları ile temsil edilmektedirler.
        Üst Kretase-Paleosen zaman aralığında çökelmiş olan detritikler Eskipazar formasyonu, resifal kireçtaşları Yazıkavak formasyonu , kumtaşı, kumlu kireçtaşı ve resifal kireçtaşları Kızıkyayla formasyonu, kumlu kireçtaşları ise Safranbolu formasyonu olarak ayrılmışlardır. Bu çökel paketi Dikmentepe volkanitleri kesmektedir. Detritiklerle temsil edilen Eosen, Taşlık formasyonu ve volkanitlerle ardışıklı alanlarda Akçagil formasyonu olarak iki formasyon şeklinde haritalanmıştır.
        Üst Eosen-Orta Miyosen aralığında yörede herhangi bir çökelim olmamıştır. Alttaki birimleri uyumsuz bir şekilde örten Pazarbaşı formasyonu çakıltaşları, Budaklar formasyonu gölsel kireçtaşı, Meydan formasyonu da bazalt ve aglomeralardan meydana gelmektedir. Erken Pliyosen yaşlı olan bu birimler karasal ortam ürünüdürler. Yöredeki Kuvaterner yaşlı travertenler ile alüvyonlarda haritalanacak boyuttadırlar.
        Kuzey Anadolu Fayı'nın güneyinde yer alan kaya birimleri en altta Üst Jura'dan başlar. Yörede kireçtaşlarından meydana gelen Kandak formasyonu Üst Jura yaşlıdır. Kandak formasyonunu kesen volkanirler Enseliler formasyonu olarak, plaket kireçtaşları Kayabaşı formasyonu ve bunların üst düzeylerini temsil eden detritik ise Akbaş formasyonuolarak tanımlanmıştır. Yanal ve düşey olarak birbirlerine geçişli olan bu birimler Alt-Orta Kretase'ye kadar çökelimlerine devam etmişlerdir. Fliş karakterinde olan Örenli formasyonu Santoniyen-Kampaniyen-Maestrihtiyen yaş aralığına sahiptir. Orta Eosen yaşlı Taşlık ve Akçagil formasyonları alttaki birimleri açısal uyumsuzlukla örterler. KAF'ın kuzeyinde ayrıldığı şekliyle detritiklerin ağırlıklı olduğu düzeyler Taşlık, volkanitlerin yoğun olduğu düzeylerde Akçagil formasyonu olarak ayrılmışlardır. Denizel

Rapor Özellikleri
Rapor No 9873
Rapor Adı YENİÇAĞA-GEREDE-ESKİPAZAR ARASININ JEOLOJİSİ VE KUZEY ANADOLU FAYI"NIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Konu JEOLOJİ VE KAF
Yer - Konum BOLU YANİÇAĞA-GEREDE-ESKİPAZAR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1995
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERDAL HERECE FUAT ŞAROĞLU METİN SARIASLAN ÖMER EMRE

YENİÇAĞA-GEREDE-ESKİPAZAR ARASININ JEOLOJİSİ VE KUZEY ANADOLU FAYI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09873
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 229,08TL


Etiketler: DENONİYEN, EOSEN, G28, G29, JURA, KAF, KRETASE, KUZEY ANADOLU FAYI, MİYOSEN, PALEOSEN, 9873