• ADANA KARSANTI KÖMÜR HAVZASI JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
       
Çalışma alanı Adana'nın yaklaşık 110 km kuzeyinde yer alan Karsantı Çökel Havzası ile havzanın güney ucunda bulunan Büngüç Kömür Sahası ve civarını kapsamaktadır.
        Çoğunlukla ofiyolit ve ofiyolitik melanj tanımındaki kayaçlardan ibaret olan Mesozoyik yaşlı birimler Karsantı Çökel Havzası'nın temelini oluşturmaktadır. Havzayı dolduran çökeller konglomera, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, killi kireçtaşı litolojisinde olup içerdiği ostracod fosillerine dayanılarak verilen çökelme yaşı Alt-Üst Oligosen'dir. Gerek Karsantı Havzası'nda ve gerekse Mavriyan ve Büngüç'te bulunan kömürler Üst Oligosen'de oluşmuştur ve birbirinin eşdeğeri durumundadır.
        Kömürden alınan örneklerin analiz sonuçları;
        Su: % 41.79,
        Kül: % 27.12,
        Toplam kükürt: % 4.9,
        Alt Isı Değeri: 4900 kcal/kg'dır.
        Karsantı Havzası'ndaki kömürlerin yayılım ve rezerv bakımında ekonomik boyutlarda olmadığı anlaşılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9869
Rapor Adı ADANA KARSANTI KÖMÜR HAVZASI JEOLOJİ RAPORU
Konu KÖMÜR
Yer - Konum ADANA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1995
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ATAMAN YAŞAR

ADANA KARSANTI KÖMÜR HAVZASI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09869
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 140,46TL


Etiketler: ADANA, KÖMÜR, 9869