• ÇORUM-SUNGURLU-İMİRLİ-TİRKEŞ AR:46360 NOLU BENTONİT SAHASININ MADEN JEOLOJİ RAPORU

ÖZ
       
Sungurlu'nun yaklaşık 12 km NW' sında yer alan ve genellikle N15 E doğrultusunda uzanım gösteren montmorillorit yataklan Orta Eosen yaşlı sarımtrak renkli, kumlu, killi kireçtaşı ve az kumlu kireçtaşlarının alt seviyelerinde yer alırlar. Genel olarak denizel bir ortamda diyajenez sonucu oluşan bu yataklardaki hakim kil minerali otojenik oluşumlu montmorillonittir. Çoğunlukla montmorillonitin yanında çok az illitin bulunması, üst katmanların çok kalın olmadığını ve diyajenezin çok şiddetli geçmediğini belirtmektedir.
        Kumtaşları içerisinde yer yer küçük damar, mercek ve düzensiz şekillerde gözlenen killi-siltli zonlarda da ana kil minerli montmorillonit olup ancak bunlar ekonomik kil yatakları olarak düşünülmemiştir.
        İğdeli Tepe'nin 800 m. SW' sındaki montmorillonit damarlarında yaklaşık % 40-60, İğdeli Tepe'nin 2200 m N'indeki damarda ise % 70'in üzerinde montmorillonit değerleri mevcuttur.
        Ruhsat sahasında 3 adet damarda toplam 22.150 ton montmorillonit cevheri tesbit edilmiştir. 46°'lik bir eğime sahip olan damarların uzantılarının araştırılması ile bu rezervin artacağı sanılmaktadır. Ancak cevher damarlarının 46°'lik eğime sahip olması işletme masraflarının oldukça büyük maliyetlere varacağını göstermektedir. Bu olumsuzluğa ek olarak cevher için en önemli sorun sanayideki kullanım durumudur. Zira yapılan testler sonucu cevherin büyük çoğunluğunun doğal olarak sanayide kullanımı oldukça zordur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9827
Rapor Adı ÇORUM-SUNGURLU-İMİRLİ-TİRKEŞ AR:46360 NOLU BENTONİT SAHASININ MADEN JEOLOJİ RAPORU
Konu BENTONİT
Yer - Konum ÇORUM ÇORUM-SUNGURLU-İMİRLİ-TİRKEŞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1995
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ SAYIN

ÇORUM-SUNGURLU-İMİRLİ-TİRKEŞ AR:46360 NOLU BENTONİT SAHASININ MADEN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09827
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 170,31TL


Etiketler: BENTONİT, ÇORUM, ENDÜSTRİYEL HAMMADDE, İMİRLİ, SUNGURLU, TİRKEŞ, 9827