• AŞAĞIKUZFINDIK,YUKARIKUZFINDIK,YENİKÖY,İNCE SU,YUKARI KARTAL (ESKİŞEHİR); SOBRAN,AVDAN (KÜTAHYA) YÖRESİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZET
        Rapor, Kütahya, İnönü, Eskişehir, Seyitgazi arasında yer alan Aşağıkuzfındık, Yukarıkuzfındık, Yeniköy (İnönü/ESKİŞEHİR), İncesu, Yukarı Kartal (ESKİŞEHİR), Sobran, Avdan (KÜTAHYA) Yöreleri'ndeki krom prospeksiyon çalışmalarını içermektedir.
        Krom prospeksiyonu yapılan çalışma sahasında, litolojik birim olarak Triyas yaşlı metamorfik kayaçlar, peridotitler, piroksenitler, metagabrolar, granodiyoritler, Orta-Üst Miyosen yaşlı çökel ve volkanik kayaçlar, Pliyosen yaşlı çökel ve volkanik kayaçlar, Pleyistosen yaşlı çökel kayaçlar ve alüvyonlar bulunmaktadır. Krom cevherleşmelerinin içerisinde bulunduğu peridotitler harzburjit ve dunitlerden ibaret olup serpantinleşme yaygındır. Yer yer de listvenitleşme gözlenmektedir.
        Peridotitler içerisinde toplam 39 ayrı yerde cevherleşme ve buna bağlı olarak açık ve yeraltı işletmeleri tespit edilmiştir.
        Cevherleşmeler podiform tipte yataklar halinde bulunmakta olup bantlı ve saçılmış karakterdedirler. Cevher tenörleri % 10-48 arasında değişmektedir. Cevher zonlarının doğrultu boyunca uzanımları birkaç metre ile birkaç 10 m arasında değişmektedir. Kalınlıkları ise birkaç cm ile birkaç metre arasındadır.
        Sonuç olarak sadece Yeniköy'deki 111.25 bir miktar ekonomik görülmüştür. Burada görünür + muhtemel yaklaşık 555 ton masif karakterde cevher hesaplanmıştır. Diğer cevherleşmeler, büyük bölümlerinin üretilmesi, boyutlarının küçüklüğü, tenörlerinin düşüklüğü gibi nedenlerle ekonomik görülmemiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9762
Rapor Adı AŞAĞIKUZFINDIK,YUKARIKUZFINDIK,YENİKÖY,İNCE SU,YUKARI KARTAL (ESKİŞEHİR); SOBRAN,AVDAN (KÜTAHYA) YÖRESİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum ESKİŞEHİR-KÜTAHYA TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.09.1992
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FARUK ORTALAN

AŞAĞIKUZFINDIK,YUKARIKUZFINDIK,YENİKÖY,İNCE SU,YUKARI KARTAL (ESKİŞEHİR); SOBRAN,AVDAN (KÜTAHYA) YÖRESİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09762
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 169,03TL


Etiketler: ESKİŞEHİR, KROM, KÜTAHYA, TÜRKİYE, 9762