• KARASU (ADAPAZARI) KURUDERE-AKTAŞ KÖYLERİ DOLAYI KURŞUN-ÇİNKO ZUHURLARI JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
        İnceleme alanı; Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz bölümünde, Sakarya İli Karasu İlçesi hudutları içinde yaklaşık 300 km2lik bir alandır (Ek 1).
        Bunun 60 km2'lik kesimi MTA Ruhsat Sahasını teşkil etmektedir.
        Bölge kuzeyden güneye doğru yükselen bir engebeye sahiptir. Sakarya Nehri, Karasu Deresi, Kabalak Dere önemli akarsulardır.
        Doğal bitki örtüsü; Kızılağaç, gürgen, meşe, ormangülü ve yükseklerde çam ağaçlandır. Yörenin en önemli geçim kaynağı fındık tarımıdır. Küçük ve büyükbaş hayvancılık fazla gelişmemiştir. Kümes hayvanları gereksinimleri için yetiştirilir.
        Harita alanının en yaşlı istifi; temeli belirsiz olan ve arkoz, arkozik şist, kuvarsit ve ortokuvarsitten oluşan Siluriyen'e ait hafif metamorfizmaya uğramış sedimanter kayaçlardır. Bunun üzerine gelen, aralarında uyumsuzluk görülmeyen killi şist, kalkşist ve fillatlan kapsayan grovak birimi ile oolitik hematit, yumrulu kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşı devoniyen yaşındadır. Bunları açışız uyumsuzlukla örten Karboniferin, kronoidli kireçtaşı, kumtaşı ve silttaşı ile temsil edilir.
        Devoniyen birimleriyle Karbonıferin kronoidli kireçtaşları arasında,sedimenter, hidrotermal ve hidrotermal metasomatik gibi birkaç evrede oluşmuş kurşun-çinko cevherleşmeleri mevcuttur.
        Arkoz, grovak, kuvarsit gibi Paleozoyik detretiklerinden malzeme alan ve altta Karbonifer'e üstte, Üst Kretase'ye açısal uyumsuzlukla geçiş gösteren konglomera, kumtaşı birimi Triyas yaşındadır. Üst Kretase bol miktarda, yeniden kristallenmiş İnoceramus kavkı parçaları kapsayan, killi kireçtaşlarıyla temsil edilir.
        Bölgenin en genç birimleri; kumtaşı-kiltaşı şeyl ardalanmaları sunan fliş karakterli Paleosen-Eosen oluşuklarıyla Kuvatemer'e ait dere tabanlarındaki alüvyonlardır.
        Paleosen-Eosen sonu bölgede andezit volkanizması olmuştur (Ek 2). Çalışılan alanda Alpin ve öncesi orojenez etkileri görülür Bu yörede, her ne kadar bu aşamada işletilebilecek bir rezerv bulunamamışsa da maden yasası ile ilgili ruhsat sorunları halledildikten sonra, ileri aşamada yapılacak araştırmalarla, bölgede önemli rezervlerin bulunabileceği kanaati vardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9758
Rapor Adı KARASU (ADAPAZARI) KURUDERE-AKTAŞ KÖYLERİ DOLAYI KURŞUN-ÇİNKO ZUHURLARI JEOLOJİ RAPORU
Konu KURŞUN-ÇİNKO
Yer - Konum SAKARYA SAKARYA-KARASU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1995
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. ALİ ÇEVİKBAŞ ŞERİF YILMAZ ZEKİ BAKAN

KARASU (ADAPAZARI) KURUDERE-AKTAŞ KÖYLERİ DOLAYI KURŞUN-ÇİNKO ZUHURLARI JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09758
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 139,27TL


Etiketler: ADAPAZARI, ÇİNKO, KURŞUN, SAKARYA, 9758