• YAŞAR OCAK (KOP-MERKEZ/BAYBURT) KROM SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

ÖZET
        Rapor, MTA Genel Müdürlüğü ile Egemetal Endüstri A.Ş. ve Estaş Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında 09.05.1993 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde, MTA tarafından Egemetal adına ruhsatlı Bayburt ili Merkez İlçe Kop Köyü GB'sında yer alan Yaşar Ocak Krom Sahası'nda gerçekleştirilen ayırıntılı jeoloji incelemelerini ve sondajlı arama çalışmalarının sonuçlarını sunmaktadır. Bu kapsamda, Yaşar Ocak ve yakın çevresinde 14 hektar alanın 1/500 ölçekli ayrıntılı jeolojisi hazırlanmış, sahada yüzeyleyen birimlerin petrografik özelliklerini araştırmak için 3 adet kaya örneği, tenör analizi için de 1 adet kromitit örneği alınmıştır. Ayrıca, sahada KKD-GGB yönünde uzanan bir zon boyunca 3 ayrı yerde yüzeyleme veren cevherlerin eğim ve doğrultu devamlılıklarını araştırmak amacıyla 11 ayrı lokasyondan uzunlukları 32.30-66.05 m arasında değişen toplam 451.05 m sondaj yapılmıştır.
        Yüzey verileri ve sondajlardan elde edilen sınırlı sayıdaki veri sahadaki cevherlerin stratigrafik olarak aynı konumda yataklanmış, ancak birbirinden bağımsız ayrı ayrı cevherleşmeler olabileceği yönündeki savı desteklemiştir.
        Sahada gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda, Yaşar Ocak 1 No'lu cevher zonu için 855 ton mümkün kategoride rezerv hesaplanmıştır. 2 ve 3 No'lu cevher zonları içinde, yüzeyde izlenen doğrultu yönündeki uzunlukları ve sondajlarla belirlenen eğim yönündeki uzunlukları ile sınırlı bir zon içerisinde, bir kaç 10 ton ile 100 ton'luk cevher kütlelerinden oluşan bir potansiyelin varlığı tahmin edilmektedir.
        Yaşar Ocak Sahası'nda yapılan arama çalışmaları, sahadaki cevherleri ya 1 No'lu cevher zonunda olduğu gibi eğim yönündeki devamlılığının çok sınırlı, ya da 2 ve 3 No'lu cevherli zonlarda olduğu gibi cevherli zon içerisindeki cevher kütlelerinin küçük boyutlu ve düzensiz olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, arama çalışmalarının üretim çalışmalarıyla birlikte ve çok sık aralıklarla (Sondaj, dozerli yarma v.b.) yapılması gereğini ortaya koymaktadır. Ancak, cevher eğiminin yamaç eğimiyle ters olması ve yamaç eğiminin oldukça yüksek olması gibi faktörlerin de, arama maliyetlerini artırıcı faktörler olarak göz önüne alınmasını gerektirmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9750
Rapor Adı YAŞAR OCAK (KOP-MERKEZ/BAYBURT) KROM SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum BAYBURT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1994
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. KEMAL AKIN HAYRETTİN ÖZEN NEVZAT TAŞAN R.TEKİN ARIKAL

YAŞAR OCAK (KOP-MERKEZ/BAYBURT) KROM SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09750
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 254,06TL


Etiketler: BAYBURT, KROM, 9750