• ÇALDIRAN-MURADİYE (VAN)-DOĞUBEYAZIT (AĞRI) İRAN SINIRI ARASINDA KALAN ALANIN JEOLOJİ
ÖZET
  Çalışına alanı, Çaldıran-Muradiye (VAN)-Doğubayazıt (AĞRI)-İran Sınırı arasında kalmaktadır. Bölgede gözlenen jeolojik birimler.
  a. Tepedam Metamorfikleri, Alt Paleozoyik yaşlı, bazik, volkanit ara katkılı, yeşil şist fasiyesindeki metamorfitleri Kapsar,
  b. Yamanyurt Formasyonu; Permiyen-Karbonifer yaşlı kireçtaşları bulundurur,
  c. Kurbağı Pınarı Formasyonu; Triyas yaşlı çakıltaşları ile tanınır,
  d. Üst Kretase-Paleosen-Alt Eosen yaşlı birimler 4 ayrı formasyonla temsil olunur.
  Bunlar Mehmetalan peridotitleri, Beyaslan Gabroları, İmansızdere Gabroları ve Şehittepe Formasyonu'dur.
  e. Üst Paleosen Yaşlı Aktaş Kireçtaşları,
  f. Alt-Orta-Üst Eosen yaşlı Eşengöl flişi,
  g. Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Mendikdere Formasyonu,
  h. Alt Miyosen yaşlı Üzengili Formasyonu,
  i. Pliyosen- Pleistosen yaşlı Saray Formasyonu çalışma sahasında gözlenen birimlerdir.
  İnceleme sahasında, geniş olarak neotektonik dönem kayaçları mostra vermektedir.
  Sahada gözlenen yanardağlara ait volkanik materyaller Üst Miyosen-Kuvaterner yaş aralığına sahiptirler. Miyosen sonrası volkanizma ve tektonizma yoğun olarak gelişmiştir.
Rapor Özellikleri
Rapor No 9733
Rapor Adı ÇALDIRAN-MURADİYE (VAN)-DOĞUBEYAZIT (AĞRI) İRAN SINIRI ARASINDA KALAN ALANIN JEOLOJİ
Konu VAN-AĞRI JEOLOJİ
Yer - Konum ÇALDIRAN-MURADİYE (VAN)-DOĞUBEYAZIT (AĞRI) İRAN SINIRI TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.0991
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DEMİR ERKANOL HASAN KOCAMAN MEHMET AVŞAR MUSA BURÇAK ÖMER ASLAN SADIK ŞENER TAMER KURTMAN YAŞAR ÇAKIR

ÇALDIRAN-MURADİYE (VAN)-DOĞUBEYAZIT (AĞRI) İRAN SINIRI ARASINDA KALAN ALANIN JEOLOJİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09733
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.315,74TL


Etiketler: AĞRI JEOLOJİ, DOĞUBEYAZIT JEOLOJİ, İRAN SINIRI JEOLOJİ, MURADİYE JEOLOJİ, TÜRKİYE, VAN JEOLOJİ, 9733