• BARTIN-AMASRA TAŞ KÖMÜR HAVZASI JEOLOJİ RAPORU 1.CİLT

1. ÖZET
       
Bartın-Amasra Taşkömür Havzasında 1941-1990 yılları arasında 8 adeti ücretli olmak üzere; MTA Genel Müdürlüğü tarafından 144 adet sondaj yapılarak toplam 130.884.58 m'lik ilerleme yapılmıştır.
        Yapılan sondajlarla havzadaki prodüktif Karboniferin yayılımı, dalımı ve tektonik yapısı araştırılmış ve ortaya çıkarılmıştır.
        Bölge stratigrafik olarak Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı birimlerden oluşmuştur. Mesozoyik yaşlı birimler örtü birimleridir.
        Paleozoyik yaşlı birimlerden Yılanlı Formasyonu dolomitik kireçtaşlarından oluşmuştur ve vizeen yaşlıdır. Bu formasyon üzerine CULM fasiyesi özellikleri gösteren ve ekonomik olmayan kömür damarları içeren, kumtaşı, silttaşı, kil ve kömürden oluşan Namuriyen yaşlı Alacaağzı Formasyonu gelmektedir. Alacaağzı Formasyonu üzerine konkordan olarak konglomera, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ve ekonomik kömür damarlarından meydana gelen Westfaliyen-A yaşlı Kozlu Formasyonu gelir. Bunun üzerine, konglomera, kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, şiferton (refrakter kil) ve kömür damarlarından oluşan Westfaliyen BCD yaşlı Karadon Formasyonu gelmektedir. Karadon Formasyonu üzerine; paralel diskordan olarak kırmızı renkli konglomera, kumtaşı, silttaşı, kiltaşından meydana gelen Permiyen (Trias ?) yaşlı Arıtdere Formasyonu gelir Permiyen sonrası havza uzun süre kara halinde kalmıştır. Alt Kretase birimleri Paleozoyik yaşlı birimler üzerine transgresif olarak yerleşmişlerdir. Paleozoyik yaşlı birimler üzerine kireçtaşlarından meydana gelen Üst Jura Barremiyen yaşlı Gömü Formasyonu ile fliş fasiyesindeki birimlerden oluşan Absiyen-Albiyen yaşlı Amasra Formasyonu transgresif olarak gelmektedir.
        Alt Kretase birimlerinin çökeliminden sonra bölge Austrik Fazının etkisiyle yükselerek aşınmaya uğramıştır. Üst Kretase yaşlı formasyonlar, Alt Kretase yaşlı formasyonlar üzerine, Alt Kretase yaşlı formasyonların aşındığı yerlerde; Paleozoyik yaşlı formasyonlar üzerine diskordan olarak yerleşmişlerdir.
        Alt Kretase ve Paleozoyik yaşlı birimler üzerine kumlu kireçtaşların, dan oluşan Ahatlar Formasyonu diskordan olarak çökelmişlerdir. Ahatlar Formasyonu üzerine plaketli marnlı kireçtaşlarının oluşturduğu Turoniyen yaşlı Askersuyu Formasyonu konkordan olarak gelmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9659
Rapor Adı BARTIN-AMASRA TAŞ KÖMÜR HAVZASI JEOLOJİ RAPORU 1.CİLT
Konu KÖMÜR
Yer - Konum BARTIN BARTIN-AMASRA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1992
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MEMDUH BULUT METİN ÖZDEMİR SAHİR ALTIPARMAK

BARTIN-AMASRA TAŞ KÖMÜR HAVZASI JEOLOJİ RAPORU 1.CİLT

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09659
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 4.130,85TL


Etiketler: AMASRA, BARTIN, KÖMÜR, 9659