• SAKARYA-AKYAZI-KUZULUK SAHASI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALAI JEOELEKTRİK ETÜDÜ

ÖZ
       Sakarya İli'nde, Akyazı İlçesi'nin yaklaşık 10 km güneyinde (Şekil 1) yer alan Kuzuluk Kaplıcası ile yakın çevresini içine alan sahada; jeofizik-elektrik ekibimiz 3.5.1993-31.8.1993 tarihleri arasında rezistivite ve S.P etütleri yapmıştır. Jeotermal enerji araştırması amacıyla yapılan bu etütte 36 km2'lik bir alan taranmıştır. 1986 yılında ise sadece kaplıcalar etrafındaki 1.5 km2'lik alanda, çok detay bir jeoelektrik etüdü yapılmıştır. Bu etüdün sonuçlarına göre belirlenen iki lokasyonda yapılan sondajlarla 84 Co'lik sıcak su elde edilmiştir.
       Kuzuluk Kaplıcası ve yakın çevresini içeren çalışma alanının büyük bölümü volkanik örtü ile kaplıdır. Kuzey ve güneyde yer yer temeli oluşturan Paleozoik yaşlı birimler, batıda ise kuvaterner çökelleri yüzeyleşmektedir. Yapısal konum ise doğrultu atımlı fayların etkinliğinde gelişmiştir (Ek 1).
      Rezistivite Etüdü: 500 metre aralıklarla kuzey-güney yönünde oluşturulan profiller üzerinde, ortalama 500 metre sıklıkla yapılan düşey elektrik sondajları (DES) ile tamamlanmıştır. Uygulamada toplam 114 lokasyonda DES yapılmıştır. S.P etüdü ise; 250 metre aralıklarla kuzey-güney yönünde atılan 13 profil üzerinde, 25 metre sıklıkla alınan ölçülerle yürütülmüştür. Bu uygulamada ise toplam 1166 noktada ölçü alınmıştır. Sahada ayrıca Jeoloji Yük. Müh. Ali İhsan GEVREK tarafından radon gazı ölçümleri ve Prof. Metin İLKIŞIK ve ekibi tarafından da VLF çalışmaları yapılmıştır.                
       Jeofizik araştırma sonuçları, eski ve yeni elde edilen tüm verilerle birlikte değerlendirilmiş ve sahanın yorumlanmasına gidilmiştir. Buna göre Kuzuluk Kaplıcası ve çevresindeki doğu-batı yönünde uzanan dar bir çöküntü alanı vardır. Bu alan doğuda sığlaşmakta ve temele yaslanmakta, batıya gidildikçe ise derinleşmektedir. Saha özellikle doğu-batı ve güneydoğu-kuzeybatı yönlü tektonizmanın kontrolünde gelişmiş görünmektedir. Jeotermal kaplıca civarındaki yaklaşık 2 km2'lik iletken zonu kapsayan alandır. Bu alandaki örtü kalınlığı en fazla 400 m kadardır. İlk aşamada yapılacak mekanik sondajların yukarıda belirtilen alan içinde kalmasında yarar vardır.
       Jeoelektrik araştırma ve değerlendirmelerin sonuçları, Kuzuluk sahasının jeotermal enerji potansiyeline göre değerlendirmeye alındığında orta entalpili sınıfa girdiğini göstermektedir. Ancak başlıca ısıtma olmak üzere entegre kullanıma son derece uygun bir sahadır ve ekonomik katkı sağlayacak şekilde öncelikle devreye alınmalıdır. İlave sıcak su gereksinimi doğarsa belirlenen yeni lokasyonlarda (K3 ve K4) sondaj kuyuları açılmalıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9653
Rapor Adı SAKARYA-AKYAZI-KUZULUK SAHASI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALAI JEOELEKTRİK ETÜDÜ
Konu JEOTERMAL ENERJİ ARAMALAI JEOELEKTRİK ETÜDÜ
Yer - Konum AKYAZI-KUZULUK SAKARYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1993
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HÜDAVENDİGAR ŞAHİN

SAKARYA-AKYAZI-KUZULUK SAHASI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALAI JEOELEKTRİK ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09653
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 181,26TL


Etiketler: AKYAZI, JEOELEKTRİK, JEOTERMAL, KUZULUK, SAKARYA, 9653