• TDÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA SİVAS-DİVRİĞİ İR:922, ÖN İR:3298 (AR:33613) RUHSAT NO'LU SAHALARDA YAPILAN DETAY JEOLOJİ-JEOFİZİK (MANYETİK,GRAVİTE) VE SONDAJLI ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRME ARA RAPORU

ÖZET
        Ücretli işler adı altında 93/1-6 No'lu projenin ön gördüğü program gereğince TDÇİ Genel Müdürlüğü adına; İR: 3298 (AR: 33613) Ruhsat No'lu sahada 1/1000 ölçekli detay jeolojik etüt, jeofizik (manyetik, gravite) etüt ve Ekinbaşı Sahası'nda 8 lokasyonda 3666.5 m sondaj yapılmıştır.
        Jeolojik detay 1/1000 ölçekli harita alımı yapılan İR: 3298 (AR: 33613) Ruhsat No'lu sahanın SAHA-3, 4, 5, 6 ve 2 No'lu bölümlerinde litolojik olarak şu birimler yüzeyleşmektedir. En altta Mesozoyik yaşlı rekristalize kireçtaşları, bunların üzerine tektonik uyumsuzlukla gelen ofiyolitli karışığa ait serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar, altere serpantinitler ve bunların hidrotermal alterasyonu ile oluşan  silisleşmiş karbonatlaşmış kayaçlar, değişik boyutta kireçtaşı blokları ayrıca kendinden yaşlı birimleri keser durumdaki granitik intrüzif kayaçlar ve bunlara ait apofiz şeklindeki yarı derinlik kayaçları ile bunların oluşturduğu kontak felsleridir.
        Jeofizik (manyetik) detay etüt yapılan SAHA-3 ve SAHA-5 bölümlerde küçük anomali kapanımları saptanmış, ancak bu kapanımların yüzeysel anomali kapanımları olduğu ve derinden gelen bir anomoli kapanımı olmadığı düşünülmektedir.
        Jeofizik (gravite) detay etüdü yapılan SAHA-2 Arhusu Mahallesi bölümünde KB-GD yönlü bir anomali saptanmış ancak bu anomalinin de, derinden gelen bir anomali olmadığı, yüzeysel bir anomali kapanımı olduğu kabul edilmektedir.
        - TDÇİ ÖN İR: 3298 (AR: 33613) Ruhsat No'lu  Divriği-Ekinbaşı Sahası'nda yapılan 8 ayrı lokasyonda 3666.55 m sondaj sonucu 50-55 m kalınlıkta bir cevher zonu varlığı saptanmıştır.
        Cevher granitik kayaç ile serpantinitler arasında serpantinitlere doğru gelişen kontak fels zonu içinde yer almaktadır. Ana cevher minerali manyetittir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9652
Rapor Adı TDÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA SİVAS-DİVRİĞİ İR:922, ÖN İR:3298 (AR:33613) RUHSAT NO'LU SAHALARDA YAPILAN DETAY JEOLOJİ-JEOFİZİK (MANYETİK,GRAVİTE) VE SONDAJLI ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRME ARA RAPORU
Konu KROMİT-HEMATİT-ŞİST-DİYORİT MANYETİK GRAVİTE
Yer - Konum SİVAS SİVAS-DİVRİĞİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1993
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ARSLAN ÇINAR AYDIN ÇELEBİ BEKİR KATİPOĞLU HÜSEYİN ERSOY MUSA ALKAN NURETTİN YILDIZELİ OSMAN ADIGÜZEL SEYİT TOSUN

TDÇİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA SİVAS-DİVRİĞİ İR:922, ÖN İR:3298 (AR:33613) RUHSAT NO'LU SAHALARDA YAPILAN DETAY JEOLOJİ-JEOFİZİK (MANYETİK,GRAVİTE) VE SONDAJLI ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRME ARA RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09652
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 409,56TL


Etiketler: DİVRİĞİ, DİYORİT, HEMATİT, KROMİT, MANYETİK GRAVİTE, SİVAS, ŞİST, 9652