• SİNOP İLİNİN ARAZİ KULLANIM POTANSİYELİ

ÖZET
        Sanayileşme ve bunun sonucu hızlı şehirleşme sürecinde olan ülkemizde arazinin en iyi şekilde kullanılabilmesi, öncelikle söz konusu bölgenin jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik ve mühendislik jeolojisine ilişkin özelliklerinin ayrıntılı olarak araştırılması ve değerlendirilmesine bağlıdır. Bu bağlamda, Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın istekleri doğrultusunda, Sinop İli ve İlçeleri'nin arazi kullanım potansiyel haritaları hazırlanmıştır. Haritalarda mevcut kullanımın yanısıra Sinop İli ve İlçeleri'nin gelişebileceği yönler, sanayi kuruluşlarına ayrılması gereken sahalar, regrasyon alanları, tarım alanları ve mera olarak kullanılması öngörülen yerler alternatifli olarak belirtilmiştir. Ayrıca olumsuz zemin özelliklerinden dolayı ağaçlandırılması gereken alanlar da işaretlenmiştir.
        Bu çerçevede, Sinop İli sınırları içinde, Organize Sanayi Bölgesi Yerseçim Komisyonu'nca daha önce değerlendirilmiş olan 4 alandan, Demirciköy'deki 2 No'lu alan ile İnceburun Yöresi'ndeki 3 ve 4 No'lu alanlar, olumsuz çevre ve zemin koşulları nedeniyle tarafımızca da uygun bulunmamıştır. Demirciköy'ün güneyindeki 1 No'lu alan ise, bazı olumsuz faktörlere rağmen, Sinop İl merkezine yakın başka alan bulunmaması nedeniyle alternatif alan olarak öngörülmüştür. Öte yandan, Sinop-Boyabat Karayolu'nun 80. km'sinde (Boyabat'a 9 km), Maruf Köyü yakınlarında yer alan ve bu çalışma sonucunda ortaya koyulan 5 ve 6 No'lu alanlar, jeoloji, zemin, jeomorfoloji, tarım, orman, çevre ve doğa koruması, su temini yönlerinden en uygun koşullara sahip olmaları nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi yeri olarak önerilmişlerdir. Bu alanların olumsuz yönü ise Sinop İl Merkezi'ne uzak olmalarıdır.
        Sinop İli, orman zenginliği, tarıma uygunluk, turizm ve tarihi değerleri ile ülkemizin korunması gereken yörelerinden biridir. Yörenin yeraltı, yerüstü su kaynakları ile bir ölçüde deniz kirlenmesini önlemek amacıyla, öngörülen Organize Sanayi Bölgesinde arıtma tesisi kurulması ve raporda önerilen yerler dışında kalan kesimlerde, bölgenin yüksek heyelan potansiyeli dikkate alınarak, her türlü yapılaşma için ayrıntılı zemin etüdünün yapılması bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9631
Rapor Adı SİNOP İLİNİN ARAZİ KULLANIM POTANSİYELİ
Konu SİNOP İLİNİN ARAZİ KULLANIM POTANSİYELİ
Yer - Konum SİNOP
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1993
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar H. TAHSİN AKTİMUR

SİNOP İLİNİN ARAZİ KULLANIM POTANSİYELİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09631
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 504,24TL


Etiketler: SİNOP, SİNOP JEOLOJİ, 9631