• AFYON-ŞUHUT-TAŞOLUK ÖİR:3679 NO'LU KUVARSİT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

AFYON-ŞUHUT-TAŞOLUK ÖİR: 3679 NO'LU KUVARSİT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZET
       
Afyon ve civarında 1987 yılında başlatılan endüstriyel hammadde aramalarına yönelik çalışmalarda önceleri Mermer ağırlıklı olmak üzere geniş bir alanda prospeksiyon yapılmış daha sonraları ruhsat alımlarını, takiben detay jeolojik etütlerle başta mermer olmak üzere kil (illit), kuvarsit ve diyatomit içeren sahalarda sonuçlar ortaya konmuştur.
        Çalışmalara konu olan hammaddelerin hepsi, eski çalışanlarca Afyon Metamorfitleri denen ve çevrenin en yaşlı kaya birimlerini içeren, granoblastik dokulu şisti yapılı ve görünüşte ileri derecede metamorfik kaya izlenimi veren, aslında düşük dereceli metamorfizma gösteren (yeşil şist fasiyesi) ve "Afyon Metamorfitleri" olarak adlandırılmış birimler içerisinde yer almaktadır.
        Mermer ve kil etütleri daha önce 1988 yılında tamamlanmış ve son raporları verilmiştir. Diyatomit çalışmaları 1991 yılında da devam etmiş ve ayrı olarak ele alınarak değerlendirilecektir. Daha evvel ruhsatları arama safhasında olmuş 4 adet kuvarsit sahası kalite ve rezerv yönüyle olumsuz görüldüğü için terk edilmiştir.
        Rapora konu olan ÖİR: 3679 No'lu kuvarsit çalışmaları Afyon-Şuhut-Taşoluk civarındaki Sarıyar Tepe'de yürütülmekte olup, kalite ve rezerv yönüyle daha olumlu bulunduğu için 1991 yılında detay jeolojik etütlerle 100 km2'lik bir alanın prospeksiyonu ile birlikte 20 km2'lik 1/25.000 ölçekli detay jeolojik harita alımı ve 4 km2'lik bir alanda 1/10.000 ölçekli detay jeoloji haritası tamamlanmıştır. Kimyasal analiz için numune alınmış ve ayrı ayrı potansiyel sunan 4 adet kuvarsitli sektörün görünür rezervlerine yaklaşım getiririlmiş ve bundan başka muhtemel olarak sınırlandırılmış kuvarsitli kesimin ise muhtemel rezervi hesap edilmiştir.
        4 sektörün toplam alanı 361.250 m2 ve kalınlığı yaklaşık 10 m hesap edilmiş ve görünür rezervi 9.031.250 ton bulunmuştur. Muhtemel kuvarsit alanı da yaklaşık 637.500 m2 bulunmuş ve muhtemel rezervi 15.937.500 ton hesap edilmiştir.

 

Rapor Özellikleri
Rapor No 9588
Rapor Adı AFYON-ŞUHUT-TAŞOLUK ÖİR:3679 NO'LU KUVARSİT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu KUVARSİT
Yer - Konum AFYON
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 25.10.1989
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERDAL GÜLSEREN

AFYON-ŞUHUT-TAŞOLUK ÖİR:3679 NO'LU KUVARSİT SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09588
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 107,99TL


Etiketler: AFYON, KUVARSİT, ŞUHUT, 9588