• BALIKESİR-BURSA-KÜTAHYA ARASINDAKİ BÖLGENİN MERMER VE SERTTAŞ PROSPEKSİYON RAPORU

BALIKESİR-BURSA-KÜTAHYA ARASINDAKİ BÖLGENİN
MERMER VE SERTTAŞ PROSPEKSİYON RAPORU

1. ÖZET
       
Mermer ve Serttaşlar yönünden zengin bir potansiyele sahip olan ülkemizin dünya ülkeleri arasında oldukça önemli bir yeri vardır. Günden güne hızlı bir gelişim gösteren inşaat sektörünün taleplerine paralel olarak iç tüketimin ve ihracat olanaklarının artması, mermer ile serttaşlara olan ihtiyacın aciliyetini gündeme getirmiştir. Mermer sektörünün bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kaliteli, blok verimi iyi ve yeterli rezerve sahip yeni sahaların bulunmasına gerek vardır.
        Mermer ve serttaş aramaları yaptığımız Bursa-Balıkesir-Kütahya İlleri sınırları içinde değişik kimyasal, fiziksel özelliklere sahip büyük mermer rezervleri mevcuttur. Ancak bu rezervlerin ne kadarının işletme açısından önemli olabileceği prospeksiyonlara bağlı olarak yapılacak detay jeoloji çalışmaları ile belirlenebilecektir. Bu sebeple ekonomik olabilecek mermer ve serttaşların tespitlerinde prospeksiyon çok önemlidir. Prospeksiyon çalışmalarımız, araziye çıkmadan önce büroda 1/50.000 ile 1/100.000 ölçekli jeoloji haritaları üzerinden tespit edilen mermer ve serttaşlar yönünden önemli olabilecek birimlerde sürdürülmüştür.
        Mermer mostraları Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı sedimantitler,metamorfitler ile melanj içinde, serttaşlar ise Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı magmatik ile ultrabazik kayaçlar içinde yer alırlar.
        Prospeksiyonlarımız sonucunda edinmiş olduğumuz bilgilere göre; granit ve granodiyoritlerde arenalaşma yaygındır. Renk albenisi pek yok gibidir. Blok alınabilecek kesimleri çok sınırlıdır. Peridotitler, gabro ve diyabazlardaki durum ise şöyledir: Peridotitler sık ve düzensiz eklemlidirler. Blok verimleri çok düşüktür. Diyabaz daykları tektonik hatlar boyunca, bol çatlaklı, küçük rezervler oluştururlar. Gabrolar işletilebilir rezervler oluşturabilirler. Silisce zengin oldukları gözlenmiştir,yalnız Tekerler ile Çamlık Köyleri ve Manastır Tepe mermerleri renk, doku,blok verimi, işletilebilir rezerv yönünden ekonomik olabilirler. Bu sahalar için ruhsat talebinde bulunulmuştur. Bu üç sahadan ikisi taksirli ve birisi de kapalı gelmiştir.
        Prospeksiyon çalışmalarımız Simav Akdağ ve Eğrigöz granit, granodiyoritlerinde yarım kalmıştır. Yarım kalan çalışmaların tamamlanması yararlı olacaktır; çünkü bu yörenin Serttaşlar yönünden ümitli olabileceği kanısındayız.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9531
Rapor Adı BALIKESİR-BURSA-KÜTAHYA ARASINDAKİ BÖLGENİN MERMER VE SERTTAŞ PROSPEKSİYON RAPORU
Konu MERMER
Yer - Konum BALIKESİR-BURSA-KÜTAHYA TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1993
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar CELAL TEMİZ HAYRETTİN GENÇ M. AYKAN AYGÜN

BALIKESİR-BURSA-KÜTAHYA ARASINDAKİ BÖLGENİN MERMER VE SERTTAŞ PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09531
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 197,36TL


Etiketler: BALIKESİR, BURSA, KALKER, KİREÇTAŞI, KÜTAHYA, MERMER, TÜRKİYE, 9531